Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Արտադրության երկարաժամկետ և կարճաժամկետ զարգացում
Code: 4018000703
Page: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD

ԲովանդակությունՆերածություն
Արտադրության երկարաժամկետ և կարճաժամկետ զարգացում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. «Արտադրության կազմակերպումե Պ. Ա. Քալանթարյան, Երևան, Տնտեսագետ, 2004թ., 392 էջ:
2. «Ձեռնարկության արդյունավետ կառավարումե տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, ԱՌՏ, Տնտեսագետ, 2004թ., 176 էջ:
3. «Արտադրության կազմակերպման օպտիմալ լուծումներե Լ. Հ. Աղաջանյան, Երևան, ՀՊՃՀ, 2003թ., 154 էջ:
4. “Организация производства на предприятиях” Н. Н. Новицкий, учеб.-метод. Пособие, М., Финансы и статистика, 2002г..
5. “Производственный менеджмент” уч. для вузов. С. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин, Г. Я. Горбовцов и др., под ред. С. Д. Ильенковой, Москва, ЮНИТИ-ДАНА 2000г..

- Բովանդակություն Ներածություն Արտադրության երկարաժամկետ և կարճաժամկետ զարգացում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Արտադրության կազմակերպումե Պ. Ա. Քալանթարյան, Երևան, Տնտեսագետ, 2004թ., 392 էջ: 2. «Ձեռնարկության արդյունավետ կառավարումե տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, ԱՌՏ, Տնտեսագետ, 2004թ., 176 էջ: 3. «Արտադրության կազմակերպման օպտիմալ լուծումներե Լ. Հ. Աղաջանյան, Երևան, ՀՊՃՀ, 2003թ., 154 էջ: 4. “Организация производства на предприятиях” Н. Н. Новицкий, учеб.-метод. Пособие, М., Финансы и статистика, 2002г.. 5. “Производственный менеджмент” уч. для вузов. С. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин, Г. Я. Горбовцов и др., под ред. С. Д. Ильенковой, Москва, ЮНИТИ-ДАНА 2000г.. - Արտադրության երկարաժամկետ և կարճաժամկետ զարգացում - artadrutyan erkajamket ev karchajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkaraghamket EV karjaghamket zargacum - Artadrutyan erkaraghamket EV karjaghamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutjan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrytyan erkarajamket EV karjajamket zargacym - Artadrutyan erkarajamket EV karjajamket zargacum - Artadrutyan erkarajamket YEV karjajamket zargacum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика