Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Արժեթղթերի շուկա-2
Code: 4018000606
Page: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMDԲովանդակություն

Նախաբան
1. Արժեթղթերի կազմակերպված և ոչ կազմակերպված շուկաներ
2. Բորսայական և արտաբորսայական շուկաներ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք, 2000թ.
2. Ջրբաշյան Տ, Մելիքյան Ն «Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում», Երևան, 1997թ.
3. Կարապետյան Տ «Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման հիմնահարցերը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում», Երևան, 1999թ.
4. Կարապետյան Տ «Արժեթղթերի շուկան և նրա դերը տնտեսության մեջ», Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, No1, Երևան, 1998թ.
5. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг.-М.:Финансы и статистика,1992г.
6. Павлов С. В. Фондовая биржа и ее роль в экпномике современного капитализма.-М.: Финансы и статистика, 1989г

- Բովանդակություն Նախաբան 1. Արժեթղթերի կազմակերպված և ոչ կազմակերպված շուկաներ 2. Բորսայական և արտաբորսայական շուկաներ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք, 2000թ. 2. Ջրբաշյան Տ, Մելիքյան Ն «Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում», Երևան, 1997թ. 3. Կարապետյան Տ «Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման հիմնահարցերը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում», Երևան, 1999թ. 4. Կարապետյան Տ «Արժեթղթերի շուկան և նրա դերը տնտեսության մեջ», Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, No1, Երևան, 1998թ. 5. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг.-М.:Финансы и статистика,1992г. 6. Павлов С. В. Фондовая биржа и ее роль в экпномике современного капитализма.-М.: Финансы и статистика, 1989г - Արժեթղթերի շուկա-2 - aretuxt shuka - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri zuka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetghteri shuka-2 - Arghetxteri shuka-2 - Arghetghteri suka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri shyka-2 - Arjetxteri shuka-2 - Arjetxteri shuka-2
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика