Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Աշխատավարձը որպես գործոնային եկամուտ.Աշխատավարձի վրա ազդող գործոնները
Code: 4018000592
Page: 20
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,200.00 AMD
Total: 4,000.00 AMDԲովանդակություն

Ներածություն
1. Աշխատավարձը որպես գործոնային եկամուտ
2. Աշխատավարձի վրա ազդող գործոնները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ. «Շուկայական տնտեսության հիմունքները», 2004 թ.
2. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք»-2004 թ.
3. Նորեկյան Ս. «Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումն ու պլանավորումը», Երևան 1990
4. Գրիգորյան Հ. «Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը», Երևան 2001
5. С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи Экономика. М., 1993.
6. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стжнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и проитика. Т.2 - М., 1995.
7. Библиотека журнала “Трудовое право РФ”- “Заработная плата”, Инфра- М, М. 2001


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատավարձը որպես գործոնային եկամուտ 2. Աշխատավարձի վրա ազդող գործոնները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ. «Շուկայական տնտեսության հիմունքները», 2004 թ. 2. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք»-2004 թ. 3. Նորեկյան Ս. «Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումն ու պլանավորումը», Երևան 1990 4. Գրիգորյան Հ. «Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը», Երևան 2001 5. С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи Экономика. М., 1993. 6. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стжнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и проитика. Т.2 - М., 1995. 7. Библиотека журнала “Трудовое право РФ”- “Заработная плата”, Инфра- М, М. 2001 - Աշխատավարձը որպես գործոնային եկամուտ.Աշխատավարձի վրա ազդող գործոնները - [email protected] vorpes gorconayin ekamut,gni vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavardzi vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Azxatavarci vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdox [email protected] - Ashxatavarcy orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdox gorconnery - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashkhatavarci vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdogh [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdox [email protected] - Askhatavarzy orpes gortsonayin ekamut.Askhatavarzi vra azdogh gortsonnery - Ashxatavar[email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconajin ekamut.Ashxatavarci vra azdox [email protected] - [email protected] wrpes gwrcwnayin ekamut.Ashxatavarci vra azdwx [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamyt.Ashxatavarci vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdox [email protected] - [email protected] orpes gorconayin ekamut.Ashxatavarci vra azdox [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика