Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ինֆլացիա
Code: 4018000580
Page: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ինֆլացիայի էությունը և տեսակները
2. Ինֆլացիան և գործազրկության փոխկապվածությունը: Ֆիլիպսի կորի էությունը
3. Հակաինֆլացիոն քաղաքականությունը և նրա ուղղությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Եր., 1995 թ
3. Մ. Ա. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 1997 թ.
4. Ա. Մարկոսյան «Պետություն և շուկա», Եր., 2005 թ.
5. Чечурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г.
6. Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г.
7. Е. Ф. Борисов “Основы экономической теории”, М., 1999 г.


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ինֆլացիայի էությունը և տեսակները 2. Ինֆլացիան և գործազրկության փոխկապվածությունը: Ֆիլիպսի կորի էությունը 3. Հակաինֆլացիոն քաղաքականությունը և նրա ուղղությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000; 2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Եր., 1995 թ 3. Մ. Ա. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 1997 թ. 4. Ա. Մարկոսյան «Պետություն և շուկա», Եր., 2005 թ. 5. Чечурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г. 6. Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г. 7. Е. Ф. Борисов “Основы экономической теории”, М., 1999 г. - Ինֆլացիա - imflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика