Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ներդրումներ-2
Code: 4018000572
Page: 20
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,200.00 AMD
Total: 4,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ներդրումային միջավայրի փուլային զարգացումները ՀՀ - ում
2. ՀՀ - ի ներդրումային միջավայրի մակրոտնտեսական նկարագիրը
3. 2008 - 2009 թթ - ին ՀՀ - ի ներդրումային միջավայրի զարգացումները
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 2007 թ.-ի գործնեության հաշվետվություն/ www. mineconomy.am
2. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց, Երևան, Փրինթինֆո, 2008թ.:
3. Հայաստանի հանրապետության սոցիալ տնտեսական վիճակը 2008 թ. հունվար - մայիսին Երևան 2008թ.:
4. ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2008 թ. հունվար - փետրվարին Երևան 2008թ.:
5. “Налоги, финансы у статистика”, Москва, 1995г.,
6. Մարդկային զարգացման զեկույց, Հայաստան 2002թ. «Գործարար միջավայրը` Հայաստանի զարգացման հիմնական գործոն» Երևան, 2003թ.
7. «Օտարերկրյա ներդրումների խորհրդատվական ծառայության հաշվետվություն» Երևան 2001թ.
8. «Պետության հատվածի վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման հաշվետվություն». գործարարներ և տնային տնտեսություններ, Երևան 2001թ.
9. «Տնտեսագետ» Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի պաշտոնաթերթ, Սեպտեմբեր 7, Երևան 2009 թ.:
10. F. Schneider, Size and Measutement of the Informal Economy in 110 Countries Around the World, 2002y.
11. Հայաստանյան զարգացումներ, 5-րդ թւղարկում, Երևան 2004թ.:
12. Ա. Մարկոսյան «Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները, մեթոդաբանություն և արդյունքներ» , «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Երևան 2005 թ.:
13. Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2, փետրվար 2006թ., էջ 44- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ներդրումային միջավայրի փուլային զարգացումները ՀՀ - ում 2. ՀՀ - ի ներդրումային միջավայրի մակրոտնտեսական նկարագիրը 3. 2008 - 2009 թթ - ին ՀՀ - ի ներդրումային միջավայրի զարգացումները Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 2007 թ.-ի գործնեության հաշվետվություն/ www. mineconomy.am 2. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց, Երևան, Փրինթինֆո, 2008թ.: 3. Հայաստանի հանրապետության սոցիալ տնտեսական վիճակը 2008 թ. հունվար - մայիսին Երևան 2008թ.: 4. ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2008 թ. հունվար - փետրվարին Երևան 2008թ.: 5. “Налоги, финансы у статистика”, Москва, 1995г., 6. Մարդկային զարգացման զեկույց, Հայաստան 2002թ. «Գործարար միջավայրը` Հայաստանի զարգացման հիմնական գործոն» Երևան, 2003թ. 7. «Օտարերկրյա ներդրումների խորհրդատվական ծառայության հաշվետվություն» Երևան 2001թ. 8. «Պետության հատվածի վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման հաշվետվություն». գործարարներ և տնային տնտեսություններ, Երևան 2001թ. 9. «Տնտեսագետ» Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի պաշտոնաթերթ, Սեպտեմբեր 7, Երևան 2009 թ.: 10. F. Schneider, Size and Measutement of the Informal Economy in 110 Countries Around the World, 2002y. 11. Հայաստանյան զարգացումներ, 5-րդ թւղարկում, Երևան 2004թ.: 12. Ա. Մարկոսյան «Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները, մեթոդաբանություն և արդյունքներ» , «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Երևան 2005 թ.: 13. Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2, փետրվար 2006թ., էջ 44 - Ներդրումներ-2 - nerdrumner - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrymner-2 - Nerdrumner-2 - Nerdrumner-2
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика