Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Աշխատանքի շուկան և բնութագրիչները
Code: 4018000512
Page: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
Բովանդակություն


Ներածություն
1. Աշխատանքի շուկայի կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: Աշխատանքի շուկայի մոդելները
2. Աշխատանքի շուկայի տեսակները, ձևերը և սեգմենտները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականությունՕգտագործված գրականության ցանկ

1. Աշոտ Մարկոսյան« Ռաֆիկ Սաֆարյան« «Շուկայական տնտեսության հիմունքները»« Երևան 2002
2. Վ. Գրիգորյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Եր., 2001
3. Ջեյմս Դ. Գոռթնի , Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, «Տնտեսագիտություն»« Մասնավոր և հասարակական ընտրություն, ԵրՊՏԻ 2003
4. ԵրՊՏԻ, Գ. Ե. Կիրակոսյան, «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 2000
5. Ա.Ռ.Մարտիրոսյան «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», Երևան 2005
6. А. И. Рофе, Б. Г. Збышко, В.В. Ищин; Рынок труда, занятность населения, экономика ресурсов для труда, М. Азд. ,,МИК,, 1998
7. Чепурин, «Курс экономической теории», Киров, «АСА»2002

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատանքի շուկայի կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: Աշխատանքի շուկայի մոդելները 2. Աշխատանքի շուկայի տեսակները, ձևերը և սեգմենտները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Աշոտ Մարկոսյան« Ռաֆիկ Սաֆարյան« «Շուկայական տնտեսության հիմունքները»« Երևան 2002 2. Վ. Գրիգորյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Եր., 2001 3. Ջեյմս Դ. Գոռթնի , Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, «Տնտեսագիտություն»« Մասնավոր և հասարակական ընտրություն, ԵրՊՏԻ 2003 4. ԵրՊՏԻ, Գ. Ե. Կիրակոսյան, «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 2000 5. Ա.Ռ.Մարտիրոսյան «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», Երևան 2005 6. А. И. Рофе, Б. Г. Збышко, В.В. Ищин; Рынок труда, занятность населения, экономика ресурсов для труда, М. Азд. ,,МИК,, 1998 7. Чепурин, «Курс экономической теории», Киров, «АСА»2002 - Աշխատանքի շուկան և բնութագրիչները - Ashxatanqi shukan ev [email protected] - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Azxatanqi zukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan EV bnutagrichnery - Ashkhatanqi shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Askhatanqi sukan EV bnutagri4nery - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shykan EV [email protected] - Ashxatanki shukan EV [email protected] - Ashxatanqi shukan YEV [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика