Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Տնտեսագիտության տեսության ուսումնասիրության առարկան և ֆունկցիաները
Code: 4018000500
Page: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMDԲովանդակություն


Ներածություն
1. Տնտեսագիտության տեսությունը որպես գիտություն, նրա ուսումնասիրության առարկան և ֆունկցիաները:
2. Տնտեսագիտության տեսության տեղը և դերը տնտեսագիտական գիտությունների համակարգում:
3. Տնտեսագիտության տեսության ուսումնասիրության մեթոդները և սկզբունքները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գևորգյան Մ.«Տնտեսագիտության տեսություն« Եր. 1997
2. Գևորգյան Մ.«Տնտեսագիտության տեսություն« Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Եր.: Նաիրի, 1999.
3. Каратаев Н., Степанов И., История экономических учений, М., 1959,

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Տնտեսագիտության տեսությունը որպես գիտություն, նրա ուսումնասիրության առարկան և ֆունկցիաները: 2. Տնտեսագիտության տեսության տեղը և դերը տնտեսագիտական գիտությունների համակարգում: 3. Տնտեսագիտության տեսության ուսումնասիրության մեթոդները և սկզբունքները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գևորգյան Մ.«Տնտեսագիտության տեսություն« Եր. 1997 2. Գևորգյան Մ.«Տնտեսագիտության տեսություն« Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Եր.: Նաիրի, 1999. 3. Каратаев Н., Степанов И., История экономических учений, М., 1959, - Տնտեսագիտության տեսության ուսումնասիրության առարկան և ֆունկցիաները - Tntesagityan tesutyan usumnasirutyan ararkan ev [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV funkcianery - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV funkcianery - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutjan tesutjan usumnasirutjan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitytyan tesytyan ysymnasirytyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan EV [email protected] - Tntesagitutyan tesutyan usumnasirutyan ararkan YEV [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика