Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Տնտեսական համակարգի էությունը և հիմնական տիպերը
Code: 4018000498
Page: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMDԲովանդակություն

1. Տնտեսական համակարգի տարբեր մեկնաբանությունները
2. Ավանդական տնտեսություն
3. Շուկայական տնտեսություն
4. Ծարչահրամայական տնտեսություն
5. Խառը տնտեսություն
6. Անցումային տնտեսությունը և դրա զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Чепурин М. Н. Курс экономической теории. Киров 1999
2. Կիրակոսյան Գ. Ե. «Տնտեսագիտություն», Երևան 2000 թ.
3. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. /Под ред. д-ра экон. наук проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002.
4. Макконнелл Кэмпбелл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс. М.: 2000

- Բովանդակություն 1. Տնտեսական համակարգի տարբեր մեկնաբանությունները 2. Ավանդական տնտեսություն 3. Շուկայական տնտեսություն 4. Ծարչահրամայական տնտեսություն 5. Խառը տնտեսություն 6. Անցումային տնտեսությունը և դրա զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Чепурин М. Н. Курс экономической теории. Киров 1999 2. Կիրակոսյան Գ. Ե. «Տնտեսագիտություն», Երևան 2000 թ. 3. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. /Под ред. д-ра экон. наук проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. 4. Макконнелл Кэмпбелл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс. М.: 2000 - Տնտեսական համակարգի էությունը և հիմնական տիպերը - Tntesakan hamakargi [email protected] ev himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi eutyuny EV himnakan tipery - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi eutyuny EV himnakan tipery - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] EV himnakan [email protected] - Tntesakan hamakargi [email protected] YEV himnakan [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика