Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Շահույթի պլանավորման ուղղակի և գործառնական մեթոդները
Code: 4018000488
Page: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD


Բովանդակություն

Շահույթի պլանավորման ուղղակի և գործառնական մեթոդները
Գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000
2. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997
3. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002
4. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997
5. Современная экономика // Для студентов Вузов. Ростов-на-Дону, "Феникс", 1998г.
6. Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стенли Л. Брю «Экономикс»

- Բովանդակություն Շահույթի պլանավորման ուղղակի և գործառնական մեթոդները Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000 2. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997 3. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002 4. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997 5. Современная экономика // Для студентов Вузов. Ростов-на-Дону, "Феникс", 1998г. 6. Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стенли Л. Брю «Экономикс» - Շահույթի պլանավորման ուղղակի և գործառնական մեթոդները - Shahuyti planavorman uxxaki ev gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - Zahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan metodnery - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman ughghaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - Sahuyti planavorman ughghaki EV gortsarnakan metodnery - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahujti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavwrman uxxaki EV gwrcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahyyti planavorman yxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman uxxaki EV gorcarnakan [email protected] - SHahuyti planavorman uxxaki YEV gorcarnakan [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика