Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Միջին մեծությունները և վարիացիայի ցուցանիշները
Code: 4018000486
Page: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD

Բովանդակություն


Ներածություն
Միջին մեծությունների էությունն ու նշանակությունը
Միջինների օգտագործումը տնտեսագիտական վերլուծության մեջ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ.
3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г

- Բովանդակություն Ներածություն Միջին մեծությունների էությունն ու նշանակությունը Միջինների օգտագործումը տնտեսագիտական վերլուծության մեջ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ. 2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ. 3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г - Միջին մեծությունները և վարիացիայի ցուցանիշները - Mijin [email protected] ev variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin mecutyunnery EV variaciayi cucanishnery - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin metsutyunnery EV variaciayi cucanisnery - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciaji [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mighin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] YEV variaciayi [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика