Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Շուկայական տնտեսություն
Code: 4018000458
Page: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMDԲովանդակություն

Ներածություն
1. Շուկայի էությունը, շուկայական տնտեսակարգը և դրա տարբեր բնորոշումները
2. Շուկայական տնտեսության ձևավորման նախադրյալները
3. Շուկայի հիմնական ֆունկցիաները` կարգավորման, գնագոյացման, միջնորդական, խթանման, տեղեկատվական
4. Շուկայի գործողության սկզբունքները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Николаева Л.А., Черная И.П. ’ Экономическая теория’’ М.:2001
2. Գ.Կիրակոսյան ’Տնտեսագիտության տեսություն’’ Ե. 2000
1. Գ. Ե. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2000թ.
2. Գ. Կիրակոսյան, Մ. Թավադյան, Ս. Գրիգորյան, Տնտեսական ուսմունքների պատմությաւն, Երևան 2004թ.
3. Ջ. Գոռթնի, Տնտեսագիտություն, Երևան 1999թ.
4. Փ. Սամուելսոն, ՈՒ. Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն հ-1, Երևան 1995թ.
5. Чепурин, Экономическая теория, М., 1995
6. Кемпбелл Р. Макконель Стенли Л. Брю. Экономикс Экономическая теория, учебник под ред. А.Г. А.Г. Грязновой. 2004г
7. Айзенберг М. – Менеджмент рекламы, М., ТОО ”ИнтелТех” 1993
8. Дихтль Е. Хершген Х. – Практический маркетинг, М., “Высшая школа” 1995
9. Котлер Ф – Основы маркетинга, М., “Бизнес-книга” “Има-Кросс Плюс” ноябрь 1995

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Շուկայի էությունը, շուկայական տնտեսակարգը և դրա տարբեր բնորոշումները 2. Շուկայական տնտեսության ձևավորման նախադրյալները 3. Շուկայի հիմնական ֆունկցիաները` կարգավորման, գնագոյացման, միջնորդական, խթանման, տեղեկատվական 4. Շուկայի գործողության սկզբունքները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Николаева Л.А., Черная И.П. ’ Экономическая теория’’ М.:2001 2. Գ.Կիրակոսյան ’Տնտեսագիտության տեսություն’’ Ե. 2000 1. Գ. Ե. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2000թ. 2. Գ. Կիրակոսյան, Մ. Թավադյան, Ս. Գրիգորյան, Տնտեսական ուսմունքների պատմությաւն, Երևան 2004թ. 3. Ջ. Գոռթնի, Տնտեսագիտություն, Երևան 1999թ. 4. Փ. Սամուելսոն, ՈՒ. Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն հ-1, Երևան 1995թ. 5. Чепурин, Экономическая теория, М., 1995 6. Кемпбелл Р. Макконель Стенли Л. Брю. Экономикс Экономическая теория, учебник под ред. А.Г. А.Г. Грязновой. 2004г 7. Айзенберг М. – Менеджмент рекламы, М., ТОО ”ИнтелТех” 1993 8. Дихтль Е. Хершген Х. – Практический маркетинг, М., “Высшая школа” 1995 9. Котлер Ф – Основы маркетинга, М., “Бизнес-книга” “Има-Кросс Плюс” ноябрь 1995 - Շուկայական տնտեսություն - shukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - Zukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - Sukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - SHukajakan tntesutjun - SHukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun - SHykayakan tntesytyyn - SHukayakan tntesutyun - SHukayakan tntesutyun
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика