Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
փողի էությունը և ֆունկցիաները
Code: 4018000431
Page: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ապրանքը որպես յուրահատուկ տնտեսական բարիք
2. Փողի ծագումը և էությունը
3. Փողի ֆունկցիաները
4. Արժեքի միագործոնային և բազմագործոնային տեսությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000
2. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997
3. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002
4. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997
5. Ռոբրթ Հայլբրուներ, Լասթր Թարաու Տնտեսագիտությունը բոլորի համար: Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Երևան, 1994թ.
6. Կիրառական տնտեսագիտություն // Ուսումնական ուղեցույց, «Արարատյան դաշտավայր» հրատարակչական խումբ, 1995թ
7. Современная экономика // Для студентов Вузов. Ростов-на-Дону, "Феникс", 1998г.
8. Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стенли Л. Брю §Экономикс¦

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ապրանքը որպես յուրահատուկ տնտեսական բարիք 2. Փողի ծագումը և էությունը 3. Փողի ֆունկցիաները 4. Արժեքի միագործոնային և բազմագործոնային տեսությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000 2. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997 3. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002 4. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997 5. Ռոբրթ Հայլբրուներ, Լասթր Թարաու Տնտեսագիտությունը բոլորի համար: Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Երևան, 1994թ. 6. Կիրառական տնտեսագիտություն // Ուսումնական ուղեցույց, «Արարատյան դաշտավայր» հրատարակչական խումբ, 1995թ 7. Современная экономика // Для студентов Вузов. Ростов-на-Дону, "Феникс", 1998г. 8. Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стенли Л. Брю §Экономикс¦ - փողի էությունը և ֆունկցիաները - poxi [email protected] ev [email protected] - poxi [email protected] EV [email protected] - poxi [email protected] EV [email protected] - poxi [email protected] EV fun[email protected] - poxi [email protected] EV [email protected] - poxi [email protected] EV [email protected] - poxi eutyuny EV funkcianery - poxi [email protected] EV [email protected] - poghi [email protected] EV [email protected] - poxi [email protected] EV [email protected] - poghi eutyuny EV funkcianery - poxi [email protected] EV [email protected] - poxi [email protected] EV [email protected] - pwxi [email protected] EV [email protected] - poxi [email protected] EV [email protected] - poxi [email protected] EV [email protected] - poxi [email protected] EV [email protected] - poxi [email protected] YEV [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика