Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Մաքսային սահմաններում ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման առանձնահատկությունները
Code: 4018000395
Page: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մաքսային սահմաններում ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման առանձնահատկությունները
2. Ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման մաքսային ռեժիմները
3. Ապրանքների դասակարգումը և ծածկագիրը
4. Արտաքին տնտեսական գործունեության ու ապրանքների մաքսային վիճակագրության վարույթը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք, 06.07. 2000
2. И. В. Тимошенко, Таможенное право Росии: курс лекциий, М.,2002
3. Габричидзе Б., Н, Практика пременения Таможенного кодекса РФ., М., Книжный мир, 1998
4. Комментарий к Таможенному кодексу РФ/ Под ред А. Н. Козырина, М., Спарк, 1996- Բովանդակություն Ներածություն 1. Մաքսային սահմաններում ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման առանձնահատկությունները 2. Ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման մաքսային ռեժիմները 3. Ապրանքների դասակարգումը և ծածկագիրը 4. Արտաքին տնտեսական գործունեության ու ապրանքների մաքսային վիճակագրության վարույթը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք, 06.07. 2000 2. И. В. Тимошенко, Таможенное право Росии: курс лекциий, М.,2002 3. Габричидзе Б., Н, Практика пременения Таможенного кодекса РФ., М., Книжный мир, 1998 4. Комментарий к Таможенному кодексу РФ/ Под ред А. Н. Козырина, М., Спарк, 1996 - Մաքսային սահմաններում ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման առանձնահատկությունները - maqsistakan sahmannerum apranq ev transport - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapoxman arancnahatkutyunnery - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapokhman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri teghapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri teghapokhman aranznahatkutyunnery - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapoxman [email protected] - Maqsajin sahmannerum apranqneri u transportajin mijocneri texapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transpwrtayin mijwcneri texapwxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mighocneri texapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerym apranqneri y transportayin mijocneri texapoxman [email protected] - Maksayin sahmannerum aprankneri u transportayin mijocneri texapoxman [email protected] - Maqsayin sahmannerum apranqneri u transportayin mijocneri texapoxman [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика