Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Կառավարում
Code: 4018000357
Page: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կառավարման մեթոդների էությունն ու դասակարգումը
2. Կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդների ընդհանուր նկարագիրը և առանձնահատկությունները
3. Կազմակերպական ներազդման եղանակները
4. Կարգադրական ներազդման եղանակներ
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Յու Սուվարյան և ուրիշներ, Մենեջմենթ, Եր, Տնտեսագետ 1999
2. Мескон М.Б., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1992
3. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. Учебное пособие. М., Высш.шк., 1989
4. Теория управления социалистическим производством. Под ред. О.В.Козловой. М., Экономика, 1979
5. Организация управления общественным производством. Под ред. Г.Х.Попова, Г.А.Джавадова, М., Изд-во Моск.ун-та,1979

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Կառավարման մեթոդների էությունն ու դասակարգումը 2. Կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդների ընդհանուր նկարագիրը և առանձնահատկությունները 3. Կազմակերպական ներազդման եղանակները 4. Կարգադրական ներազդման եղանակներ Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Յու Սուվարյան և ուրիշներ, Մենեջմենթ, Եր, Տնտեսագետ 1999 2. Мескон М.Б., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1992 3. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. Учебное пособие. М., Высш.шк., 1989 4. Теория управления социалистическим производством. Под ред. О.В.Козловой. М., Экономика, 1979 5. Организация управления общественным производством. Под ред. Г.Х.Попова, Г.А.Джавадова, М., Изд-во Моск.ун-та,1979 - Կառավարում - karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarum - Karavarym - Karavarum - Karavarum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика