Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Հիմնական կապիտալ
Code: 4018000348
Page: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հիմնական կապիտալի էությունը և կառուցվածքը
2. Նյութական կրողների կազմն ու կառուցվածքը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ա. Անդրեասյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն», Եր., 2003 թ.
2. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии Москва Проспект, 2003.
3. Финансы предприятий под ред. Колчиной Н.В. Москва. ЮНИТИ, 2002.
4. Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Экономика предприятия изд. 3 Москва ЮНИТИ, 2000.
5. Г. В. Савицкая “Анализ хозяственной деятельности предприятия”, М., 2002 г.
6. М. С. Абрютина, А. В. Грачев “Анализ финансово экономической деятельности предприятия”, М., 1998 г.
7. А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин “Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности”, М., Экономика, 1980 г.


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Հիմնական կապիտալի էությունը և կառուցվածքը 2. Նյութական կրողների կազմն ու կառուցվածքը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ա. Անդրեասյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն», Եր., 2003 թ. 2. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии Москва Проспект, 2003. 3. Финансы предприятий под ред. Колчиной Н.В. Москва. ЮНИТИ, 2002. 4. Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Экономика предприятия изд. 3 Москва ЮНИТИ, 2000. 5. Г. В. Савицкая “Анализ хозяственной деятельности предприятия”, М., 2002 г. 6. М. С. Абрютина, А. В. Грачев “Анализ финансово экономической деятельности предприятия”, М., 1998 г. 7. А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин “Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности”, М., Экономика, 1980 г. - Հիմնական կապիտալ - himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital - Himnakan kapital
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика