Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
ՀՀ արտահանման և ներմուծման գնահատականը ռացիոնալ բնօգտագործման տեսանկյունից
Code: 4018000330
Page: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMDԲովանդակություն

Ներածություն
ՀՀ արտահանման և ներմուծման գնահատականը ռացիոնալ բնօգտագործման տեսանկյունից
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Թադևոսյան Զ., Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա, Եր., 2006:
2. Бобылев С. Н. Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования, М. 2004г
3. http://www.twirpx.com
4. Статитстический ежегодник Շжно-кавказских стран, 2002.

- Բովանդակություն Ներածություն ՀՀ արտահանման և ներմուծման գնահատականը ռացիոնալ բնօգտագործման տեսանկյունից Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Թադևոսյան Զ., Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա, Եր., 2006: 2. Бобылев С. Н. Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования, М. 2004г 3. http://www.twirpx.com 4. Статитстический ежегодник Շжно-кавказских стран, 2002. - ՀՀ արտահանման և ներմուծման գնահատականը ռացիոնալ բնօգտագործման տեսանկյունից - HH artasahmanyan nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman gnahatakany racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermutsman gnahatakany racional bnogtagortsman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankjunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] raciwnal bnogtagwrcman tesankyunic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman EV nermycman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyynic - HH artahanman EV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic - HH artahanman YEV nermucman [email protected] racional bnogtagorcman tesankyunic
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика