Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Հարկային պատասխանատվություն-2
Code: 4018000328
Page: 21
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,410.00 AMD
Total: 4,200.00 AMD


Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հարկային իրավահարաբերություններ, հարկ վճարողների իրավունքները և պարտավորությունները
2. ՀՀ Հարկային օրենսդրության խախտման դեպքում հարկատուների պատասխանատվությունը
3. Պատասխանատվությունը առանձին հարկատեսակների գծով
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. 'Հարկերի մասին' ՀՀ օրենք` ընդունվել է 01.01.2011('Հարկերի մասին' ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացուներ կատարելու մասին որոշում` ընդունվել է 08.12.2010)
2. Ա. Հ. Խաչատրյան, Հարկային իրավունք. Եր., 2003
3. Արմեն Թամազյան, Հարկային օրենսդրության հիմունքներ, Ե.2003
4. ՀՀ օրենքը ’Շահութահարկի մասին’’ (1997թ© նոյեմբերի 27)
5. ՀՀ օրենքը ’Եկամտահարկի մասին’’ (1997թ© դեկտեմբերի 13)
6. ՀՀ օրենքը ’Ավելացված արժեքի հարկի մասին’’ (1997թ© հունիսի 16)

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Հարկային իրավահարաբերություններ, հարկ վճարողների իրավունքները և պարտավորությունները 2. ՀՀ Հարկային օրենսդրության խախտման դեպքում հարկատուների պատասխանատվությունը 3. Պատասխանատվությունը առանձին հարկատեսակների գծով Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. 'Հարկերի մասին' ՀՀ օրենք` ընդունվել է 01.01.2011('Հարկերի մասին' ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացուներ կատարելու մասին որոշում` ընդունվել է 08.12.2010) 2. Ա. Հ. Խաչատրյան, Հարկային իրավունք. Եր., 2003 3. Արմեն Թամազյան, Հարկային օրենսդրության հիմունքներ, Ե.2003 4. ՀՀ օրենքը ’Շահութահարկի մասին’’ (1997թ© նոյեմբերի 27) 5. ՀՀ օրենքը ’Եկամտահարկի մասին’’ (1997թ© դեկտեմբերի 13) 6. ՀՀ օրենքը ’Ավելացված արժեքի հարկի մասին’’ (1997թ© հունիսի 16) - Հարկային պատասխանատվություն-2 - Harkayin patasxanatvutyun - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin pataskhanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin pataskhanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkajin patasxanatvutjun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvytyyn-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2 - Harkayin patasxanatvutyun-2
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика