Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ֆինանսական բիզնեսի առանձնահատկությունները
Code: 4018000293
Page: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD




Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ֆինանսական բիզնեսի էությունը և օբյեկտը
2. Ֆինանսական բիզնեսի սուբյեկտները և դրանց գործառույթները
3. Ֆինանսական բիզնեսի զարգացման խնդիրները ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՄԵլքումյան Ա., Բիզնեսի էկոնոմիկա , Եր., 2010:
2. «Մենեջմենթ», պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ. Եր., Տնտեսագետ, 1999, 360 էջ:
3. Նունե Հայրապետյան, Նաիրա Հյրապետյան, «Գործարարության հիմունքներե 2003.
4. Мау В. Экономическая политика 2007 года: успехи и риски. Вопросы экономики, 2008, № 2, стр. 10.
5. Мау В. “Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису” //Вопросы экономики. 2009. № 2.
6. В.Б. Родинов и др.; Под ред. О.Г. Туровца – М.: Экономика и финансы, 2002.




- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ֆինանսական բիզնեսի էությունը և օբյեկտը 2. Ֆինանսական բիզնեսի սուբյեկտները և դրանց գործառույթները 3. Ֆինանսական բիզնեսի զարգացման խնդիրները ՀՀ-ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՄԵլքումյան Ա., Բիզնեսի էկոնոմիկա , Եր., 2010: 2. «Մենեջմենթ», պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ. Եր., Տնտեսագետ, 1999, 360 էջ: 3. Նունե Հայրապետյան, Նաիրա Հյրապետյան, «Գործարարության հիմունքներե 2003. 4. Мау В. Экономическая политика 2007 года: успехи и риски. Вопросы экономики, 2008, № 2, стр. 10. 5. Мау В. “Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису” //Вопросы экономики. 2009. № 2. 6. В.Б. Родинов и др.; Под ред. О.Г. Туровца – М.: Экономика и финансы, 2002. - Ֆինանսական բիզնեսի առանձնահատկությունները - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi arancnahatkutyunnery - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi aranznahatkutyunnery - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected] - Finansakan biznesi [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика