Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ձեռնարկությունը և շուկան
Code: 4018000257
Page: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
Բովանդակություն

1. Ձեռնարկությունը որպես արտադրական միավոր և նրա տնտեսական նշանակությունը շուկայում
2. Շուկան որպես ձեռնարկության գործունեության միջավայր և նրա գործողության մեխանիզմը
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ա. Մարկոսյան, Տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը` որպես ձեռնարկատիրության խթանման հիմք, Հոդված, Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2-3, Փետրվար-Մարտ 2004, էջ 22
2. О.Д. Андреева. /Технология бизнеса: Маркетинг.- Москва. 1997.
3. Правила рынка / Под ред. проф. В.Д.Щетинина. - М.:Междунар. отношения. 1994.
4. M. Мак-Дональд, Стратегическое планирование маркетинга, , М, Питер, 2000 ст 257-266
5. Ф. Котлер. /Маркетинг менеджмент. –Питер. 2001.
6. Бусигин, Предпринимательство., М., 2003, ст. 71-80
7. Волкова., Экономика предприятия., М 2002
8. Л.Е.Басовский «Маркетингa Москва 2000
9. Ф.Н.Евдокимов, В.М. Гавва «Азбука маркетинга Москва 1999- Բովանդակություն 1. Ձեռնարկությունը որպես արտադրական միավոր և նրա տնտեսական նշանակությունը շուկայում 2. Շուկան որպես ձեռնարկության գործունեության միջավայր և նրա գործողության մեխանիզմը Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ա. Մարկոսյան, Տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը` որպես ձեռնարկատիրության խթանման հիմք, Հոդված, Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2-3, Փետրվար-Մարտ 2004, էջ 22 2. О.Д. Андреева. /Технология бизнеса: Маркетинг.- Москва. 1997. 3. Правила рынка / Под ред. проф. В.Д.Щетинина. - М.:Междунар. отношения. 1994. 4. M. Мак-Дональд, Стратегическое планирование маркетинга, , М, Питер, 2000 ст 257-266 5. Ф. Котлер. /Маркетинг менеджмент. –Питер. 2001. 6. Бусигин, Предпринимательство., М., 2003, ст. 71-80 7. Волкова., Экономика предприятия., М 2002 8. Л.Е.Басовский «Маркетингa Москва 2000 9. Ф.Н.Евдокимов, В.М. Гавва «Азбука маркетинга Москва 1999 - Ձեռնարկությունը և շուկան - [email protected] ev shukan - [email protected] EV shukan - [email protected] EV shukan - [email protected] EV shukan - [email protected] EV zukan - [email protected] EV shukan - Cernarkutyuny EV shukan - [email protected] EV shukan - [email protected] EV shukan - [email protected] EV shukan - Zernarkutyuny EV sukan - [email protected] EV shukan - [email protected] EV shukan - [email protected] EV shukan - [email protected] EV shukan - Cernar[email protected] EV shykan - [email protected] EV shukan - [email protected] YEV shukan
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика