Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեության համակարգը
Code: 4018000256
Page: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեության համակարգը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.-Москва 2000
2. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента.- Санкт-Петербург, 1999
3. Бигель Дж. Управление производством, М., 1973
4. Робертсон А. Управление качеством. М., 1974
5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Основы маркетинга. М., СПб. 1998
6. Экономика предприятия (фирмы). Учебник / под ред. проф. О. И. Волкова и доц. О. В. Девяткина. М. 2003
7. Բադանյան Լ. Ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ֆինանսներ, Ուսումնամեթոդական նյութերի և խնդիրների ժողովածու, Երևան 2002
8. «Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան 2002


- Բովանդակություն Ներածություն Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեության համակարգը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.-Москва 2000 2. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента.- Санкт-Петербург, 1999 3. Бигель Дж. Управление производством, М., 1973 4. Робертсон А. Управление качеством. М., 1974 5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Основы маркетинга. М., СПб. 1998 6. Экономика предприятия (фирмы). Учебник / под ред. проф. О. И. Волкова и доц. О. В. Девяткина. М. 2003 7. Բադանյան Լ. Ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ֆինանսներ, Ուսումնամեթոդական նյութերի և խնդիրների ժողովածու, Երևան 2002 8. «Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան 2002 - Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեության համակարգը - cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan hamakarg - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - DZernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan hamakargy - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Zernarkutyan artaqin tntesakan gortsuneutyan hamakargy - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Cernarkutjan artaqin tntesakan gorcuneutjan [email protected] - Cernarkutyan artaqin tntesakan gwrcuneutyan [email protected] - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Cernarkytyan artaqin tntesakan gorcyneytyan [email protected] - Cernarkutyan artakin tntesakan gorcuneutyan [email protected] - Cernarkutyan artaqin tntesakan gorcuneutyan [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика