Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Բակեր,բանկային ծառայություններ
Code: 4018000245
Page: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Բնակերի բնութագիրը և դասակարգումը
2. ՀՀ կենտրոնական բանկի դերը և խնդիրները
3. Առևտրային բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Աղանաբեկյան Ա.Գ. £ Տնտեսական բարեփոխումները անցումային շրջանում£ Երևան 1999թ.£
2. Менкью Г. Н. Принципы экономикс: С. Петербупг – 1999 г.
3. «Տնտեսագիտություն բոլորի համար» Ա.Խ.Մարկոսյան, Երևան 2001թ.
4. Лабрушин Банковское дело : 2001 г.
5. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին»£ Երևան 1996թ.
6. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»£ Երևան 1996թ

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Բնակերի բնութագիրը և դասակարգումը 2. ՀՀ կենտրոնական բանկի դերը և խնդիրները 3. Առևտրային բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Աղանաբեկյան Ա.Գ. £ Տնտեսական բարեփոխումները անցումային շրջանում£ Երևան 1999թ.£ 2. Менкью Г. Н. Принципы экономикс: С. Петербупг – 1999 г. 3. «Տնտեսագիտություն բոլորի համար» Ա.Խ.Մարկոսյան, Երևան 2001թ. 4. Лабрушин Банковское дело : 2001 г. 5. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին»£ Երևան 1996թ. 6. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»£ Երևան 1996թ - Բակեր,բանկային ծառայություններ - banker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin tsarayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankajin carajutjunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayytyynner - Baker,bankayin carayutyunner - Baker,bankayin carayutyunner
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика