Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Աշխատավարձի հաշվառում
Code: 4018000235
Page: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատավարձի գծով պարտավորությունների հաշվառումը
1.1 Աշխատավարձի սկզբնական փաստաթղթավորումը և աշխատավարձի գումարների և դրանց կատարվող պահումների հաշվարկան կարգը
1.2 Աշխատավարձի գծով պարտավորությունների անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառումը
1.3 Խնդիր
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենքի «Հաշվապահական հաշվառմանե, Երևան 2004 թ.,
2. «ՀՀ օրենքը աշխատանքի վարձատրության մասինե,
3. Ճուղուրյան Ա.Գ «Հաշվապահական հաշվառումե,
4. Մելիքյան Հ. «Հարկային օրենսդրությունե,
5. Հ.պետրոսյան «Հայաստանի Հանրապետության Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտներ»,.2007թ.,
6. ՀՀ օրենքի «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին»,
7. Ճուղուրյան Ա. « Հաշվապահություն և վերլուծություն», Երևան 2003թ.,
8. Ճուղուրյան Ա. «Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում», Երևան 2004թ.,
9. Մովսիսյան Թ. «Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ», Երևան 2008թ.,
10. Սարգսյան Ա. Զ., Համբարձումյան Ռ. Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Երևան 2009թ.,


- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Աշխատավարձի գծով պարտավորությունների հաշվառումը 1.1 Աշխատավարձի սկզբնական փաստաթղթավորումը և աշխատավարձի գումարների և դրանց կատարվող պահումների հաշվարկան կարգը 1.2 Աշխատավարձի գծով պարտավորությունների անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառումը 1.3 Խնդիր Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ օրենքի «Հաշվապահական հաշվառմանե, Երևան 2004 թ., 2. «ՀՀ օրենքը աշխատանքի վարձատրության մասինե, 3. Ճուղուրյան Ա.Գ «Հաշվապահական հաշվառումե, 4. Մելիքյան Հ. «Հարկային օրենսդրությունե, 5. Հ.պետրոսյան «Հայաստանի Հանրապետության Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտներ»,.2007թ., 6. ՀՀ օրենքի «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին», 7. Ճուղուրյան Ա. « Հաշվապահություն և վերլուծություն», Երևան 2003թ., 8. Ճուղուրյան Ա. «Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում», Երևան 2004թ., 9. Մովսիսյան Թ. «Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ», Երևան 2008թ., 10. Սարգսյան Ա. Զ., Համբարձումյան Ռ. Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Երևան 2009թ., - Աշխատավարձի հաշվառում - ashxatavarzi hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavardzi hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Azxatavarci hazvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashkhatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Askhatavarzi hasvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarym - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика