Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Աշխատաժամանկի օգտագործման բարելավման ուղիները-2
Code: 4018000224
Page: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMDԲովանդակություն

Ներածություն
1. Աշխատաժամանակի դասակարգումը և դրա ուսումնասիրման մեթոդները
2. Աշխատանքային օրվա բրգադային նկարահանման անցկացումը
3. Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ<


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Պետրոսյան Մ.Ե.- <<Աշխատանքի նորմավորում>> , Երևան 2007
1. Պողոսյան Ս. - <<Աշխատանքի տնտեսագիտություն>> , ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2004թ
2. В.Б.Бычин, С.В.Малинин ’Нормирование труда в условиях перехода к рыночной экономики’’ , Москва, Издательство РЭА имени Г.В.Плеханова, 1995

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատաժամանակի դասակարգումը և դրա ուսումնասիրման մեթոդները 2. Աշխատանքային օրվա բրգադային նկարահանման անցկացումը 3. Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավման ուղիները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ< Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Պետրոսյան Մ.Ե.- <<Աշխատանքի նորմավորում>> , Երևան 2007 1. Պողոսյան Ս. - <<Աշխատանքի տնտեսագիտություն>> , ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2004թ 2. В.Б.Бычин, С.В.Малинин ’Нормирование труда в условиях перехода к рыночной экономики’’ , Москва, Издательство РЭА имени Г.В.Плеханова, 1995 - Աշխատաժամանկի օգտագործման բարելավման ուղիները-2 - ashxatajamanaki ogtagorcman barelavman uxiener - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Azxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman uxinery-2 - Ashkhatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxataghamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Askhataghamanki ogtagortsman barelavman ughinery-2 - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagwrcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected] - Ashxatajamanki ogtagorcman barelavman [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика