Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Աշխատանքի արտադրողականություն
Code: 4018000213
Page: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Աշխատանքի արտադրողականությունը որպես արտադրության արդյուանավետությունը բնութագրող ցուցանիշ և դրա աճի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը
2. Աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի և դինամիկայի վերլուծությունը արտադրական կազմակերպությունում
3. Աշխատանքի արտադրողականության դինամիկայի վրա առանձին գործոնների ազդեցության գնահատումը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. В. Н. Сивцов. “Статистика промышленности”: Учеб. Пособие – М.: Финансы и статистика, 1981г., 400 стр.
2. “Статистика промышленности” под ред.В.Е. Адамова: Москва, 1987г.
3. Ю. М. Суварян. “ Производителъностъ общестженного труда: измерение, анализ, материалъное стимулирование” – Ереван: Айастан, 1980г., 148 стр.
4. Ю. М. Суварян. “ Управление ростом производителъности труда в промышленности” – Ереван: Айастан, 1987г., 228 стр.
5. ” Курс свциалъно-экономической статистики” под ред. М. Г. Назарова, 2000г.
6. Б. Н. Салин, Е. П. Шпаковская. “Социалъно-экономическая статистика”, Москва, 2001г.
7. “Социалъная статистика” под ред. М. Г. Ефимовой, Москва, 2003г.
8. “Экономика и статистика фирм” под ред. С. Д. Илъенковой, Москва, 2002г.
9. “Микроэкономическая статистика” под ред. С. Д. Илъенковой, Москва – Финансы и статистика, 2004г.
10. Կ. Հ. Հակոբյան. «Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն». Յունիթ 1, Երևան, 2001թ.
11. Հ. Կ. Հովհաննիսյան, Մ. Վ. Ֆահրադյան. «Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն» -Ուսումնական ձեռնարկ-Երևան, Տնտեսագետ, 2000թ. – 456էջ
12. «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք – 2005». ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն
13. «Հայաստանի հանրապետության սոցիալ – տնտեսական վիճակը».
2005թ. հունվար - դեկտեմբեր (տեղեկատվական ամսական զեկույց)

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատանքի արտադրողականությունը որպես արտադրության արդյուանավետությունը բնութագրող ցուցանիշ և դրա աճի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը 2. Աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի և դինամիկայի վերլուծությունը արտադրական կազմակերպությունում 3. Աշխատանքի արտադրողականության դինամիկայի վրա առանձին գործոնների ազդեցության գնահատումը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. В. Н. Сивцов. “Статистика промышленности”: Учеб. Пособие – М.: Финансы и статистика, 1981г., 400 стр. 2. “Статистика промышленности” под ред.В.Е. Адамова: Москва, 1987г. 3. Ю. М. Суварян. “ Производителъностъ общестженного труда: измерение, анализ, материалъное стимулирование” – Ереван: Айастан, 1980г., 148 стр. 4. Ю. М. Суварян. “ Управление ростом производителъности труда в промышленности” – Ереван: Айастан, 1987г., 228 стр. 5. ” Курс свциалъно-экономической статистики” под ред. М. Г. Назарова, 2000г. 6. Б. Н. Салин, Е. П. Шпаковская. “Социалъно-экономическая статистика”, Москва, 2001г. 7. “Социалъная статистика” под ред. М. Г. Ефимовой, Москва, 2003г. 8. “Экономика и статистика фирм” под ред. С. Д. Илъенковой, Москва, 2002г. 9. “Микроэкономическая статистика” под ред. С. Д. Илъенковой, Москва – Финансы и статистика, 2004г. 10. Կ. Հ. Հակոբյան. «Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն». Յունիթ 1, Երևան, 2001թ. 11. Հ. Կ. Հովհաննիսյան, Մ. Վ. Ֆահրադյան. «Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն» -Ուսումնական ձեռնարկ-Երևան, Տնտեսագետ, 2000թ. – 456էջ 12. «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք – 2005». ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 13. «Հայաստանի հանրապետության սոցիալ – տնտեսական վիճակը». 2005թ. հունվար - դեկտեմբեր (տեղեկատվական ամսական զեկույց) - Աշխատանքի արտադրողականություն - Ashxatanqi artadroxakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutyun - Azxatanqi artadroxakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutyun - Ashkhatanqi artadroxakanutyun - Ashxatanqi artadroghakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutyun - Askhatanqi artadroghakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutjun - Ashxatanqi artadrwxakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanytyyn - Ashxatanki artadroxakanutyun - Ashxatanqi artadroxakanutyun
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика