Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Արժութային հարաբերություն
Code: 4018000198
Page: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
Բովանդակություն

1. Միջազգային արժույթային հարաբերությունների բովանդակությունը, ազգային և միջազգային արժութային համակարգերի ստեղծումը և զարգացումը
2. Վճարային հաշվեկշռի էությունը և հիմնական հոդվածները
3. Արժութային փոխարժեքը որպես տնտեսական հասկացողություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Хасбулатов Р.И. 'Международные экономические отношения', М.: Новости — 1991.
2. Вчинников Г.П. 'Международная экономика'. Сп.-б.-1999
3. Киреев А. 'Мировая экономика', М., 2000
4. 'Международные экономические отношения'. Под ред. Жукова. М.-1999.
5. 'Основы внешнеэкономических знаний'. Под ред. И. Фаминского, М., 1994.
6. 'Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений'.Под ред.Круглова В.В., М. 1998г.
7. http://www.cba.am/ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտընական կայք/
8. Чепурин М. Н. Курс экономической теории. Киров 1999
9. Макконнелл Кэмпбелл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс. М.: 2000


- Բովանդակություն 1. Միջազգային արժույթային հարաբերությունների բովանդակությունը, ազգային և միջազգային արժութային համակարգերի ստեղծումը և զարգացումը 2. Վճարային հաշվեկշռի էությունը և հիմնական հոդվածները 3. Արժութային փոխարժեքը որպես տնտեսական հասկացողություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Хасбулатов Р.И. 'Международные экономические отношения', М.: Новости — 1991. 2. Вчинников Г.П. 'Международная экономика'. Сп.-б.-1999 3. Киреев А. 'Мировая экономика', М., 2000 4. 'Международные экономические отношения'. Под ред. Жукова. М.-1999. 5. 'Основы внешнеэкономических знаний'. Под ред. И. Фаминского, М., 1994. 6. 'Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений'.Под ред.Круглова В.В., М. 1998г. 7. http://www.cba.am/ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտընական կայք/ 8. Чепурин М. Н. Курс экономической теории. Киров 1999 9. Макконнелл Кэмпбелл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс. М.: 2000 - Արժութային հարաբերություն - arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arghutayin haraberutyun - Arghutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arjutajin haraberutjun - Arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun - Arjytayin haraberytyyn - Arjutayin haraberutyun - Arjutayin haraberutyun
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика