Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ակցիզային հարկ-2
Code: 4018000196
Page: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ակցիզային հարկի մասին ՀՀ օրենքի ընդհանուր բնութագիրը
2. Ակցիզային հարկը և դրանով հարկվող ապրանքով
3. Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. 'Ակցիզային հարկի մասին' ՀՀ օրենքը, 07.07.2000.
2. Ա. Հ. Խաչատրյան: Հարկային իրավունք. Եր., 2003
3. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Проф. Г.Б. Поляка, проф. А.Н. Романова. – М. 2002.- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ակցիզային հարկի մասին ՀՀ օրենքի ընդհանուր բնութագիրը 2. Ակցիզային հարկը և դրանով հարկվող ապրանքով 3. Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. 'Ակցիզային հարկի մասին' ՀՀ օրենքը, 07.07.2000. 2. Ա. Հ. Խաչատրյան: Հարկային իրավունք. Եր., 2003 3. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Проф. Г.Б. Поляка, проф. А.Н. Романова. – М. 2002. - Ակցիզային հարկ-2 - akcizayin hark - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizajin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2 - Akcizayin hark-2
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика