Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ապագովագրությունը որպես ներդրումային ռիսկի արդյունավետ կառավարման ձև
Code: 4018000152
Page: 11
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD

Բովանդակություն


Ներածություն
Ապագովագրությունը որպես ներդրումային ռիսկի արդյունավետ կառավարման ձև
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Рейтман Л.И., Страховое дело - М.: 1997.
2. Гвозденко А.А., Финансово-экономические методы страхования. - М.: 1998.
3. Страховой портфель. М.: Соминтэк, 1994.


- Բովանդակություն Ներածություն Ապագովագրությունը որպես ներդրումային ռիսկի արդյունավետ կառավարման ձև Եզրակացություն Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Рейтман Л.И., Страховое дело - М.: 1997. 2. Гвозденко А.А., Финансово-экономические методы страхования. - М.: 1998. 3. Страховой портфель. М.: Соминтэк, 1994. - Ապագովագրությունը որպես ներդրումային ռիսկի արդյունավետ կառավարման ձև - [email protected] vorpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman dzev - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman dzEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - Apagovagrutyuny orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - Apagovagrutyuny orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman zEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumajin riski ardjunavet karavarman cEV - [email protected] wrpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrymayin riski ardyynavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cEV - [email protected] orpes nerdrumayin riski ardyunavet karavarman cYEV
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика