Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ածանցյալ արժեթղթեր գնողները և վաճառողները: Ածանցյալ արժեթղթերը որպես արբիտրաժի միջոց
Code: 4018000139
Page: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD

ԲովանդակությունՆերածություն
1. Ածանցյալ արժեթղթերի, տեսակները, դրանց հետ կապված գործառնությունները
2. Ածանցյալ արժեթղթեր գնողները և վաճառողները: Ածանցյալ արժեթղթերը որպես արբիտրաժի միջոց
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ1. Ռուզան Սահակյան, Ֆինանսական գործիքներ և մեխանիզմներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան «Տնտեսագետ» 2006թ.
2. Գ. Ավագյան, Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը, Երևան 2002թ.
3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: ИНФРА- М,1996
4. Глущенко В.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: ТОО, НЦП, Крылья,1999

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ածանցյալ արժեթղթերի, տեսակները, դրանց հետ կապված գործառնությունները 2. Ածանցյալ արժեթղթեր գնողները և վաճառողները: Ածանցյալ արժեթղթերը որպես արբիտրաժի միջոց Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ռուզան Սահակյան, Ֆինանսական գործիքներ և մեխանիզմներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան «Տնտեսագետ» 2006թ. 2. Գ. Ավագյան, Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը, Երևան 2002թ. 3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: ИНФРА- М,1996 4. Глущенко В.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: ТОО, НЦП, Крылья,1999 - Ածանցյալ արժեթղթեր գնողները և վաճառողները: Ածանցյալ արժեթղթերը որպես արբիտրաժի միջոց - Acancyal arjetxter [email protected] ev [email protected]: Acancyal [email protected] vorpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter gnoxnery EV vajaroxnery: Acancyal arjetxtery orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetghter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arghetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraghi mijoc - Atsancyal arghetghter gnoghnery EV vajaroghnery: Atsancyal arghetghtery orpes arbitraghi mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancjal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancjal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] wrpes arbitraji mijwc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mighoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] EV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc - Acancyal arjetxter [email protected] YEV [email protected]: Acancyal [email protected] orpes arbitraji mijoc
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика