Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Արժեթղթերի շուկա
Code: 4018000068
Page: 19
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,990.00 AMD
Total: 3,800.00 AMDԲովանդակություն

Ներածություն
1. Արժեթղթերիտեսակները
2. Արժեթղթերի շուկան
2.1.Արժեղթերի շուկայի էությունը
2.2.Արժեղթերի շուկայի կառուցվածքը
2.3.Արժեթղթերի տեղաբաշխման ձևերը
3. Հայաստանյան արժեթղթերի շուկան
3.1.Հայաստանյան արժեթղթերի շուկայի բնութագիրը
3.2. Շրջանառվող արժեթղթերը
3.3. Պետական պարտատոմսեր
3.4.Կորպորատիվ արժեթղթեր
3.5.Հայաստանյան արժեթղթերի շուկայում շրջանառվող արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական
աճի գրավական»
2. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000-2004թ հաշվետվություններ
3. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք.
4. Կապիտալի շուկայի հիմունքները; Համաշխարհային փորձը և իրավիճակը
Հայաստանում Երևան 1999թ.
5. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արժեթղթերիտեսակները 2. Արժեթղթերի շուկան 2.1.Արժեղթերի շուկայի էությունը 2.2.Արժեղթերի շուկայի կառուցվածքը 2.3.Արժեթղթերի տեղաբաշխման ձևերը 3. Հայաստանյան արժեթղթերի շուկան 3.1.Հայաստանյան արժեթղթերի շուկայի բնութագիրը 3.2. Շրջանառվող արժեթղթերը 3.3. Պետական պարտատոմսեր 3.4.Կորպորատիվ արժեթղթեր 3.5.Հայաստանյան արժեթղթերի շուկայում շրջանառվող արժեթղթերի ընդհանուր ծավալը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական աճի գրավական» 2. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000-2004թ հաշվետվություններ 3. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք. 4. Կապիտալի շուկայի հիմունքները; Համաշխարհային փորձը և իրավիճակը Հայաստանում Երևան 1999թ. 5. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования - Արժեթղթերի շուկա - arjetxteri shuka ev dra [email protected] - Arjetxteri shuka - Arjetxteri shuka - Arjetxteri shuka - Arjetxteri zuka - Arjetxteri shuka - Arjetxteri shuka - Arjetxteri shuka - Arjetghteri shuka - Arghetxteri shuka - Arghetghteri suka - Arjetxteri shuka - Arjetxteri shuka - Arjetxteri shuka - Arjetxteri shuka - Arjetxteri shyka - Arjetxteri shuka - Arjetxteri shuka
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика