Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Զբոսաշրջությունը որպես Հայաստանի տնտեսության արագ զարգացող բնագավառ
Code: 4018000031
Page: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Զբոսաշրջության, որպես Հայաստանի տնտեսության առաջատար և առավել դինամիկ զարգացող ոլորտի վերլուծությունը
2. Հայաստանի զբոսաշրջիկական ներուժի գնահատումը և զարգացման հիմմնախնդիրները
3. Զբոսաշրջության ձևերի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
4. ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական նպատակները, դրանց իրագործման ծրագրային միջոցառումները եւ զարգացման ռազմավարությունը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Гуляев Б.Г./ Организация туристской деятельности, - М.: «Нолиджե, 1996.
2. Г. А. Яковлев, Экономика и статистика туризма, учебное пособие, М., 2003
3. Квартальнов В.А./Иностранный туризм, - М.: «Финансы и кредитե, 1999.
4. Папирян Г.А./Международные экономические отношения: Экономика туризма, - М.: «Финансы и статистикаե, 1998.
5. Сенин В.С./Введение в туризм, - М., 1993.
6. Շ, Հարությունյան զբոսաշրջության ինդուստրա և աշխարհագրություն 2004թ
7. ՙՀՀ զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ՚, Եր. 2005
8. ՀՀ օրենքը ՙԶբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին՚
9. ՙՀՀ տարածքում կուրորտային առողջարանների և հանգստյան տների զարգացման հայեցակարգ՚

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Զբոսաշրջության, որպես Հայաստանի տնտեսության առաջատար և առավել դինամիկ զարգացող ոլորտի վերլուծությունը 2. Հայաստանի զբոսաշրջիկական ներուժի գնահատումը և զարգացման հիմմնախնդիրները 3. Զբոսաշրջության ձևերի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում 4. ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական նպատակները, դրանց իրագործման ծրագրային միջոցառումները եւ զարգացման ռազմավարությունը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Гуляев Б.Г./ Организация туристской деятельности, - М.: «Нолиджե, 1996. 2. Г. А. Яковлев, Экономика и статистика туризма, учебное пособие, М., 2003 3. Квартальнов В.А./Иностранный туризм, - М.: «Финансы и кредитե, 1999. 4. Папирян Г.А./Международные экономические отношения: Экономика туризма, - М.: «Финансы и статистикаե, 1998. 5. Сенин В.С./Введение в туризм, - М., 1993. 6. Շ, Հարությունյան զբոսաշրջության ինդուստրա և աշխարհագրություն 2004թ 7. ՙՀՀ զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ՚, Եր. 2005 8. ՀՀ օրենքը ՙԶբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին՚ 9. ՙՀՀ տարածքում կուրորտային առողջարանների և հանգստյան տների զարգացման հայեցակարգ՚ - Զբոսաշրջությունը որպես Հայաստանի տնտեսության արագ զարգացող բնագավառ - [email protected] vorpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - Zbosashrjutyuny orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacogh bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - Zbosasrjutyuny orpes Hayastani tntesutyan arag zargacogh bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hajastani tntesutjan arag zargacox bnagavar - [email protected] wrpes Hayastani tntesutyan arag zargacwx bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesytyan arag zargacox bnagavar - Zbosashrjut[email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar - [email protected] orpes Hayastani tntesutyan arag zargacox bnagavar
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика