Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Տնտեսական ռեսուրսների պահանջի գնահատում
Code: 4018000029
Page: 21
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,410.00 AMD
Total: 4,200.00 AMDԲովանդակություն

Ներածություն
1. Տնտեսական ռեսուրսների ‎դերը և նշանակությունը արտադրության զարգացման գործում
2. Տնտեսական ռեսուրսների դասակարգումը
3. Ռեսուրսների նկատմամբ պահանջի գնահատումը
Վերջաբան
Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Սուվարյան Յու.Մ. Սուվարյան Ա. Յու - Գործարարության ծրագրի մշակման հիմնահարցերը, Ե., -1996
2. ՀՀ օրենքը ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚-Երևան 2000
3. Օրդյան Է.- Պետական կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանում , Ե-1998
Тейлор ф. - Научная организация труда. М. МНК, 1998

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Տնտեսական ռեսուրսների ‎դերը և նշանակությունը արտադրության զարգացման գործում 2. Տնտեսական ռեսուրսների դասակարգումը 3. Ռեսուրսների նկատմամբ պահանջի գնահատումը Վերջաբան Օգտագործված գրականություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Սուվարյան Յու.Մ. Սուվարյան Ա. Յու - Գործարարության ծրագրի մշակման հիմնահարցերը, Ե., -1996 2. ՀՀ օրենքը ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚-Երևան 2000 3. Օրդյան Է.- Պետական կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանում , Ե-1998 Тейлор ф. - Научная организация труда. М. МНК, 1998 - Տնտեսական ռեսուրսների պահանջի գնահատում - tntesakan resursneri pahanji [email protected] - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanghi gnahatum - Tntesakan resyrsneri pahanji gnahatym - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum - Tntesakan resursneri pahanji gnahatum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика