Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Գլոբալացում
Code: 4018000007
Page: 22
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,620.00 AMD
Total: 4,400.00 AMDԲովանդակություն

Ներածություն
1. Գլոբալացման հիմնախնդիրը համաշխարհային տնտեսության մեջ
2. Գլոբալացման սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը աշխատանքի միջազգային բաժանման և շուկաների վրա
3. Գլոբալ հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղղությունները
4. Ժամանակակից գլոբալ տնտեսությունը և համաշխարհային տնտեսության հիմնական կենտրոնների ձևավորման նախադրյալները
5. Համաշխարհային տնտեսության մեջ ՀՀ ինտեգրման հեռանկարները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Համաշխարհային զարգացման զեկույց© 2002« Ձևափոխվող աշխարհի իրավիճակը£ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ/ Համաշխարհային բանկ« 2002
2. ՀՀ կայուն տնտեսական զարգացման ռազմավարություն, Եր., 2002
3. Մանասերյան Թ.« Միջազգային նոր տնտեսակարգ« հիմնահարցեր և զարգացումներ« Եր.« 2002
4. Մանասերյան Թ.« Նոր տնտեսական քաղաքականության ուրվագծերը« Եր.« 2000
5. Базылев «Экономическая теория», Мн. 1998 г.
6. Борисов Е.Ф. «Глобальная экономика», М. 1996 г.
7. Булатов А.С. Вывоз капитала: своя компания за рубежом. М.: Век, 1996 г.
8. Ломакин. В.К.Мировая экономика. М.: Изд. объединение «ЮНИТИ», 1998.
9. Войтович А.Г. «Глобальные проблемы мира», М. 1999 г.
10. Райзберг Б.А. «Курс экономики», М. 1997 г.
11. Соколинский В.М. «Глобальные проблемы экономики», М. 1998 г.
12. Халевинская Е., Крозе И. Мировая экономика. М.: Юрист, 1999

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Գլոբալացման հիմնախնդիրը համաշխարհային տնտեսության մեջ 2. Գլոբալացման սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը աշխատանքի միջազգային բաժանման և շուկաների վրա 3. Գլոբալ հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղղությունները 4. Ժամանակակից գլոբալ տնտեսությունը և համաշխարհային տնտեսության հիմնական կենտրոնների ձևավորման նախադրյալները 5. Համաշխարհային տնտեսության մեջ ՀՀ ինտեգրման հեռանկարները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Համաշխարհային զարգացման զեկույց© 2002« Ձևափոխվող աշխարհի իրավիճակը£ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ/ Համաշխարհային բանկ« 2002 2. ՀՀ կայուն տնտեսական զարգացման ռազմավարություն, Եր., 2002 3. Մանասերյան Թ.« Միջազգային նոր տնտեսակարգ« հիմնահարցեր և զարգացումներ« Եր.« 2002 4. Մանասերյան Թ.« Նոր տնտեսական քաղաքականության ուրվագծերը« Եր.« 2000 5. Базылев «Экономическая теория», Мн. 1998 г. 6. Борисов Е.Ф. «Глобальная экономика», М. 1996 г. 7. Булатов А.С. Вывоз капитала: своя компания за рубежом. М.: Век, 1996 г. 8. Ломакин. В.К.Мировая экономика. М.: Изд. объединение «ЮНИТИ», 1998. 9. Войтович А.Г. «Глобальные проблемы мира», М. 1999 г. 10. Райзберг Б.А. «Курс экономики», М. 1997 г. 11. Соколинский В.М. «Глобальные проблемы экономики», М. 1998 г. 12. Халевинская Е., Крозе И. Мировая экономика. М.: Юрист, 1999 - Գլոբալացում - globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Glwbalacum - Globalacum - Globalacym - Globalacum - Globalacum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика