Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Լեռնային Ղարաբաղի փախստականներ
Code: 6020000345
Page: 66
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 34,650.00 AMD
Total: 33,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը
1.1. Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորումը
1.2. Շարժման ընթացքը և փախստականների խնդրի առաջացումը
Գլուխ 2. 1988-1992 թթ Ադրբեջանից բռնագաղթված անձանց հիմնախնդիրը
2.1 Հակամարտության կարգավորման գործընթացն ու փախստականների հիմնախնդիրը
2.2 1988-1992 . թթ Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների սոցիալական ինտեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում
Գլուխ 3. Բանակցային գործընթացը
3.1 Մինսկի խմբի կողմերը և հիմնական որոշումները
3.2 Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ վեճերը
Եզրակացություն
Օգտագործված աղբյուրների և գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

Նորմատիվ ակտեր

1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք
3. «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին ՀՀ օրենք
4. «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենք
5. «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենք
6. «Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքերում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
7. ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիր
8. Փախստականների կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա (Ժնև, 1951թ.)
9. Փախստականների կարգավիճակին վերաբերող 1967թ. արձանագրություն
10.Case concerning East Timor (Port.v.Austr.), LCJ90, June 30, 1995.
11.The UN General Assembly Resolution 2625(XXV), UN GAOR, 25 th Session, Supp.No28, at 124, UN Doc. A/8028(1970).

Պարբերականներ

12. Հայոց աշխարհ, 21.01.1998
13. ԼՂ Հանրապետութուն, 22.01.1998
14. Հայոց աշխարհ, 22. 01. 1998
15. ԼՂ Հանրապետութուն, 22. 01. 1998
16. Ազատ Արցախ, 19.03.2002
17. Եղիցի լույս, N 5, 2000
18. Արշակյան Ա., Արցախյան շարժման սկիզբը /Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2002, N1-2,
19. Голос Армении, 10.03.1998
20. Известия, 24.03.1988.


Արխիվային նյութեր

21. ՀՀ հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների փաստաթղթերի կենտրոնական պետական արխիվ, ֆ.1

Մենագրություններ

1. Աբրահամյան Հրանտ, Արցախյան գոյամարտ, Երևան, 1991:
2. Աբրահամյան Հրանտ, Ճակատագրին ընդառաջ, Երևան, 2001:
3. Բաղդասարյան Դ.Ս., Դիմակայություն, Երևան, 1998:
4. Արշակյան Ա., Արցախյան գոյապայքար, 1985-1992, Ե, 2004,
5. Դանիելյան Արմեն, Բեկորը ինչպես որ կար /հուշապատում/,
6. Ստեփանակերտ, 2000:
7. Դանիելյան Կոմիտաս, Արցախը չսանձված նժույգ, Երևան,
8. 2001:
9. Թադևոսյան Ռաֆիկ, Շուշիի ազատագրումը և Լաչինի մի-ջանցքի բացումը, Երևան, 1999:
10.Կարապետյան Բակուր, …Եվ նրա շուրջը, Երևան, 1990:
11.Հարությունյան Մ.Ա., Արցախյան պատերազմի սկիզբը և Շուշիի ազատագըրումը, Երևան, 2000:
12.Հակոբջանյան Արտաշես, Արցախյան ազատամարտի ակունքների մոտ, Երևան, 2001:
13.Հասրաթյան Սենոր, Ղարաբաղյան պատերազմ, Երևան, 2001:
14.Մելիք-Շահնազարյան Լևոն, Ադրբեջանի ռազմական հան-ցագործությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան խաղաղ բնակչության դեմ, Երևան, 1998:
15.Մելքումյան Սերգեյ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Երևան, 1997:
16.Մոսեսովա Ի., Հովնանյան Ա., Բաքվի ջարդերը, Երևան, 1992:
17.Մուսայելյան Բաբկեն, Հանուն Արցախի և հայրենի Մար-տունու, Ստեփանակերտ, 1998:
18.Պետրոսյան Ռազմիկ, Արցախ. պատերազմ. զինադադար, Երևան, 2001:
19.Ուլուբաբյան Բագրատ, Արցախյան գոյապայքար, Երևան,
20.1994:
21.Ուլուբաբյան Բագրատ, Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 1997:
22.Օհանջանյան Փաշա, Ղարաբաղի ազատագրական պատերազմը, Երևան, 2000:
23.ՄԱԿ ՓԳՀ «Փախստականների կարգավիճակը սահմանող ընթացակարգերի և չափանիշների ձեռնարկ, Երևան 2011
24.Золян Сурен, Нагорный Карабах: проблема и конфликт, Ереван, 2001
25.Оганян Николай, Карабахский конфликт. Этапы, под-ходы, решения, Ереван, 1997.
26.Барсегов Ю.Г., Народ Нагорного Карабаха – субъект права на самоопределение, Москва, 1996.
27.Глазами независимых наблюдателей: Нагорный Карабах и вокруг него. Сборник материалов, Ереван, 1990


Կայքեր

28.ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԸ” ԵԱՀԿ-ՈՒՄ, http://www.europeanintegration.am/wp-content/uploads/am.pdf
29.Беженцы Карабаха: проблемы и перспективы, Ашот Бегларян, Июнь 7, 2013, http://analitikaua.net/2013/bezhentsyi-karabaha-problemyi-i-perspektivyi/
30.Ալավերդյան Լ, Հայաստանը պատասխանատու է 360 հազար փախստականի համար., 20.06.2012, http://www.hra.am/hy/interview/2012/06/20/alaverdyan
31.http://www.regnum.ru/news/1460292.html
32.http://analitikaua.net/2013/bezhentsyi-karabaha-problemyi-i-perspektivyi/
33.http://www.europeanintegration.am/wp-content/uploads/am-.pdf
34.http://www.lragir.am/index/arm/0/politics/view/70714
35.http://news.am/arm/news/94120.html- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը 1.1. Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորումը 1.2. Շարժման ընթացքը և փախստականների խնդրի առաջացումը Գլուխ 2. 1988-1992 թթ Ադրբեջանից բռնագաղթված անձանց հիմնախնդիրը 2.1 Հակամարտության կարգավորման գործընթացն ու փախստականների հիմնախնդիրը 2.2 1988-1992 . թթ Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների սոցիալական ինտեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում Գլուխ 3. Բանակցային գործընթացը 3.1 Մինսկի խմբի կողմերը և հիմնական որոշումները 3.2 Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ վեճերը Եզրակացություն Օգտագործված աղբյուրների և գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ Նորմատիվ ակտեր 1. ՀՀ Սահմանադրություն 2. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք 3. «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին ՀՀ օրենք 4. «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենք 5. «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենք 6. «Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքերում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք 7. ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիր 8. Փախստականների կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա (Ժնև, 1951թ.) 9. Փախստականների կարգավիճակին վերաբերող 1967թ. արձանագրություն 10.Case concerning East Timor (Port.v.Austr.), LCJ90, June 30, 1995. 11.The UN General Assembly Resolution 2625(XXV), UN GAOR, 25 th Session, Supp.No28, at 124, UN Doc. A/8028(1970). Պարբերականներ 12. Հայոց աշխարհ, 21.01.1998 13. ԼՂ Հանրապետութուն, 22.01.1998 14. Հայոց աշխարհ, 22. 01. 1998 15. ԼՂ Հանրապետութուն, 22. 01. 1998 16. Ազատ Արցախ, 19.03.2002 17. Եղիցի լույս, N 5, 2000 18. Արշակյան Ա., Արցախյան շարժման սկիզբը /Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2002, N1-2, 19. Голос Армении, 10.03.1998 20. Известия, 24.03.1988. Արխիվային նյութեր 21. ՀՀ հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների փաստաթղթերի կենտրոնական պետական արխիվ, ֆ.1 Մենագրություններ 1. Աբրահամյան Հրանտ, Արցախյան գոյամարտ, Երևան, 1991: 2. Աբրահամյան Հրանտ, Ճակատագրին ընդառաջ, Երևան, 2001: 3. Բաղդասարյան Դ.Ս., Դիմակայություն, Երևան, 1998: 4. Արշակյան Ա., Արցախյան գոյապայքար, 1985-1992, Ե, 2004, 5. Դանիելյան Արմեն, Բեկորը ինչպես որ կար /հուշապատում/, 6. Ստեփանակերտ, 2000: 7. Դանիելյան Կոմիտաս, Արցախը չսանձված նժույգ, Երևան, 8. 2001: 9. Թադևոսյան Ռաֆիկ, Շուշիի ազատագրումը և Լաչինի մի-ջանցքի բացումը, Երևան, 1999: 10.Կարապետյան Բակուր, …Եվ նրա շուրջը, Երևան, 1990: 11.Հարությունյան Մ.Ա., Արցախյան պատերազմի սկիզբը և Շուշիի ազատագըրումը, Երևան, 2000: 12.Հակոբջանյան Արտաշես, Արցախյան ազատամարտի ակունքների մոտ, Երևան, 2001: 13.Հասրաթյան Սենոր, Ղարաբաղյան պատերազմ, Երևան, 2001: 14.Մելիք-Շահնազարյան Լևոն, Ադրբեջանի ռազմական հան-ցագործությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան խաղաղ բնակչության դեմ, Երևան, 1998: 15.Մելքումյան Սերգեյ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Երևան, 1997: 16.Մոսեսովա Ի., Հովնանյան Ա., Բաքվի ջարդերը, Երևան, 1992: 17.Մուսայելյան Բաբկեն, Հանուն Արցախի և հայրենի Մար-տունու, Ստեփանակերտ, 1998: 18.Պետրոսյան Ռազմիկ, Արցախ. պատերազմ. զինադադար, Երևան, 2001: 19.Ուլուբաբյան Բագրատ, Արցախյան գոյապայքար, Երևան, 20.1994: 21.Ուլուբաբյան Բագրատ, Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 1997: 22.Օհանջանյան Փաշա, Ղարաբաղի ազատագրական պատերազմը, Երևան, 2000: 23.ՄԱԿ ՓԳՀ «Փախստականների կարգավիճակը սահմանող ընթացակարգերի և չափանիշների ձեռնարկ, Երևան 2011 24.Золян Сурен, Нагорный Карабах: проблема и конфликт, Ереван, 2001 25.Оганян Николай, Карабахский конфликт. Этапы, под-ходы, решения, Ереван, 1997. 26.Барсегов Ю.Г., Народ Нагорного Карабаха – субъект права на самоопределение, Москва, 1996. 27.Глазами независимых наблюдателей: Нагорный Карабах и вокруг него. Сборник материалов, Ереван, 1990 Կայքեր 28.ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԸ” ԵԱՀԿ-ՈՒՄ, http://www.europeanintegration.am/wp-content/uploads/am.pdf 29.Беженцы Карабаха: проблемы и перспективы, Ашот Бегларян, Июнь 7, 2013, http://analitikaua.net/2013/bezhentsyi-karabaha-problemyi-i-perspektivyi/ 30.Ալավերդյան Լ, Հայաստանը պատասխանատու է 360 հազար փախստականի համար., 20.06.2012, http://www.hra.am/hy/interview/2012/06/20/alaverdyan 31.http://www.regnum.ru/news/1460292.html 32.http://analitikaua.net/2013/bezhentsyi-karabaha-problemyi-i-perspektivyi/ 33.http://www.europeanintegration.am/wp-content/uploads/am-.pdf 34.http://www.lragir.am/index/arm/0/politics/view/70714 35.http://news.am/arm/news/94120.html - Լեռնային Ղարաբաղի փախստականներ - Lernayin Xarabaxi paxstakanner -popoxvac(5) (1) - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi pakhstakanner - Lernayin GHarabaghi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin GHarabaghi pakhstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernajin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner - Lernayin Xarabaxi paxstakanner
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика