Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
ՀՀ Ֆինանսական համակարգերի զարգացման հեռանկարները
Code: 6018000318
Page: 80
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 42,000.00 AMD
Total: 40,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական համակարգերի կառուցվածքը և էությունը
1.1 Ֆինանսական համակարգի կառուցվածքը
1.2 Ֆինանսական համակարգերի զարգացման էվոլյուցիան
1.3 Ֆինանսական համակարգի կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգը, դրա ստեղծման անհրաժեշտությունը
Գլուխ 2. Ֆինանսական համակարգի պետական կարգավուրումը
2.1 Բանկային համակարգ, դրա կարգավորման հիմնախնդիրները
2.2 Ոչ բանկային համակարգ, դրա կարգավորման հիմնախնդիրները
2.3 Վերահսկողության կազմակերպումը ֆինանսական համակարգերի գործունեության նկատմամբ
Գլուխ 3. ՀՀ Ֆինանսական համակարգերի զարգացման հեռանկարները
3.1 Բանկային համակարգի զարգացման միտումները
3.2 Ոչ բանկային համակարգերի զարգացման միտումները
3.3 Ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցության կանխատեսումը ՀՀ ֆինանսական համակարգերի վրա
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենք «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 30 հունիսի 1996 թ.
2. «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք» 1998 թ. 5 մայիսի
3. ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Երևան, 2004թ. 24 նոյեմբերի
4. ՀՀ օրենք «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Ընդունված է 2001 թ. 25 սեպտեմբերի
5. ՀՀ օրենք «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» 2001 թ. 6 նոյեմբերի
6. «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» Կանոնակարգ 1, 2005 թ 12 ապրիլի.
7. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, հիմնական տնտեսական նորմատիվները» Կանոնակարգ 2 ԿԲ Երևան 2007 թ. 9 փետրվարի
8. www.cba.am
9. www.armstat.am
10.www.arlis.am
11.www.aeplac.am
12.www.laws.am
13.www.adgf.am
14.www.banker.am
15.www.banks.am
16.www.arminfo.am
17.www.bis.org
18.www.fsdp.am
19.www.minfin.am
20.www.hhpress.am
21.www.eurasianet.org
22.www.eur-lex.europa.eu- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ֆինանսական համակարգերի կառուցվածքը և էությունը 1.1 Ֆինանսական համակարգի կառուցվածքը 1.2 Ֆինանսական համակարգերի զարգացման էվոլյուցիան 1.3 Ֆինանսական համակարգի կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգը, դրա ստեղծման անհրաժեշտությունը Գլուխ 2. Ֆինանսական համակարգի պետական կարգավուրումը 2.1 Բանկային համակարգ, դրա կարգավորման հիմնախնդիրները 2.2 Ոչ բանկային համակարգ, դրա կարգավորման հիմնախնդիրները 2.3 Վերահսկողության կազմակերպումը ֆինանսական համակարգերի գործունեության նկատմամբ Գլուխ 3. ՀՀ Ֆինանսական համակարգերի զարգացման հեռանկարները 3.1 Բանկային համակարգի զարգացման միտումները 3.2 Ոչ բանկային համակարգերի զարգացման միտումները 3.3 Ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցության կանխատեսումը ՀՀ ֆինանսական համակարգերի վրա Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ օրենք «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 30 հունիսի 1996 թ. 2. «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք» 1998 թ. 5 մայիսի 3. ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Երևան, 2004թ. 24 նոյեմբերի 4. ՀՀ օրենք «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Ընդունված է 2001 թ. 25 սեպտեմբերի 5. ՀՀ օրենք «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» 2001 թ. 6 նոյեմբերի 6. «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» Կանոնակարգ 1, 2005 թ 12 ապրիլի. 7. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, հիմնական տնտեսական նորմատիվները» Կանոնակարգ 2 ԿԲ Երևան 2007 թ. 9 փետրվարի 8. www.cba.am 9. www.armstat.am 10.www.arlis.am 11.www.aeplac.am 12.www.laws.am 13.www.adgf.am 14.www.banker.am 15.www.banks.am 16.www.arminfo.am 17.www.bis.org 18.www.fsdp.am 19.www.minfin.am 20.www.hhpress.am 21.www.eurasianet.org 22.www.eur-lex.europa.eu   - ՀՀ Ֆինանսական համակարգերի զարգացման հեռանկարները - HH finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman herankarnery - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman herankarnery - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected] - HH Finansakan hamakargeri zargacman [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика