Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
ՀՀ բնակչության եկամուտները և դրանց կարգավորման մեխանիզմները շուկայական տնտեսության պայմաններում
Code: 6018000316
Page: 71
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 37,275.00 AMD
Total: 35,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Բնակչության եկամուտները և դրանց ձևավորման աղբյուրները ժամանակակից պայմաններում
1.1 Բնակչության եկամուտները որպես սոցիալ –տնտեսական կատեգորիա,դրանց աղբյուրները և կառուցվածքը:
1.2 Բնակչության սոցիալական անհավասարության և աղքատության դրսևորումները Հայաստանում վերափոխումների ժամանակաշրջանում
Գլուխ 2. Բնակչության եկամուտների կարգավորման մեխանիզմները շուկայական տնտեսությանն անցնելու պայմաններում
2.1 Սոցիալական քաղաքականությունը շուկայական տնտեսության անցման պայմաններում:
2.2 Սոցիալական քաղաքականության բնագավառում զարգացած և անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում կուտակված փորձի վերլուծությունը և արդյունքների օգտագործման հնարավորությունները ՀՀ-ում:
2.3 Հարկային քաղաքականության դերն ու նշանակությունը բնակչության եկամուտների կարգավորման գործում:
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Կիրակոսյան Ե. <<Տնտեսագիտության տեսություն>>,Ե.,2000
2. Գրիգորյան Վ. <<Տնտեսագիտության տեսություն>>,Ե.,1999:
3. ՀՀ օրենքը <<Քաղաքացիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին>>,29.12.95:
4. ՀՀ օրենքը <<ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշպանության մասին>>,24.05.1993:
5. ՀՀ օրենքը <<Զինծառայողների և նրանց ընտանիքներ անսամների սոցիալական ապահովության մասին>>,7.01.1993:
6. Հազարամյակի զարգացման հիմնախնդիրը Հայաստանում <<Տեղայնացման հիմնախնդիրներ>>,Ե.2005:
7. <<Էկոնոմիկա և ֆինանսներ>> ամսագիր:
8. <<ՀՀ շահութահարկի մասին օրենք>>,30սեպտեմբերի,1997թ:
9. <<ՀՀ հաստատագրված վճարների մասին օրենք>>,7 հուլիսի,1998թ:
10.<<ՀՀ ակցիզային հարկի մասին օրենք>>,16 հալիսի, 1999թ:
11.Ազգային վիճակագրական ծառայության Տարեգիրք,Ե.2007:
12.Адамчук В.В, Конин Ю.,ЯКОВЛЕВ Р. Экономика труда М.1999:
13.Генкин Б.М. Экономика и социология труда. М.1999:
14.<<ՀՀ հարկային օրենսգիրք>>:

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Բնակչության եկամուտները և դրանց ձևավորման աղբյուրները ժամանակակից պայմաններում 1.1 Բնակչության եկամուտները որպես սոցիալ –տնտեսական կատեգորիա,դրանց աղբյուրները և կառուցվածքը: 1.2 Բնակչության սոցիալական անհավասարության և աղքատության դրսևորումները Հայաստանում վերափոխումների ժամանակաշրջանում Գլուխ 2. Բնակչության եկամուտների կարգավորման մեխանիզմները շուկայական տնտեսությանն անցնելու պայմաններում 2.1 Սոցիալական քաղաքականությունը շուկայական տնտեսության անցման պայմաններում: 2.2 Սոցիալական քաղաքականության բնագավառում զարգացած և անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում կուտակված փորձի վերլուծությունը և արդյունքների օգտագործման հնարավորությունները ՀՀ-ում: 2.3 Հարկային քաղաքականության դերն ու նշանակությունը բնակչության եկամուտների կարգավորման գործում: Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կիրակոսյան Ե. <<Տնտեսագիտության տեսություն>>,Ե.,2000 2. Գրիգորյան Վ. <<Տնտեսագիտության տեսություն>>,Ե.,1999: 3. ՀՀ օրենքը <<Քաղաքացիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին>>,29.12.95: 4. ՀՀ օրենքը <<ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշպանության մասին>>,24.05.1993: 5. ՀՀ օրենքը <<Զինծառայողների և նրանց ընտանիքներ անսամների սոցիալական ապահովության մասին>>,7.01.1993: 6. Հազարամյակի զարգացման հիմնախնդիրը Հայաստանում <<Տեղայնացման հիմնախնդիրներ>>,Ե.2005: 7. <<Էկոնոմիկա և ֆինանսներ>> ամսագիր: 8. <<ՀՀ շահութահարկի մասին օրենք>>,30սեպտեմբերի,1997թ: 9. <<ՀՀ հաստատագրված վճարների մասին օրենք>>,7 հուլիսի,1998թ: 10.<<ՀՀ ակցիզային հարկի մասին օրենք>>,16 հալիսի, 1999թ: 11.Ազգային վիճակագրական ծառայության Տարեգիրք,Ե.2007: 12.Адамчук В.В, Конин Ю.,ЯКОВЛЕВ Р. Экономика труда М.1999: 13.Генкин Б.М. Экономика и социология труда. М.1999: 14.<<ՀՀ հարկային օրենսգիրք>>: - ՀՀ բնակչության եկամուտները և դրանց կարգավորման մեխանիզմները շուկայական տնտեսության պայմաններում - HH bnakchutyan [email protected] ev dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] zukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnak4utyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan ekamutnery EV dranc kargavorman mexanizmnery shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnak4utyan ekamutnery EV dranc kargavorman mekhanizmnery sukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutjan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukajakan tntesutjan pajmannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavwrman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchytyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shykayakan tntesytyan paymannerym - HH bnakchutyan [email protected] EV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum - HH bnakchutyan [email protected] YEV dranc kargavorman [email protected] shukayakan tntesutyan paymannerum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика