Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
ՀՀ արտադրության գործոնները և դրանց առաջարկի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
Code: 6018000314
Page: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Արտադրության գործոնները և դրանց դասակարգման տարբեր մոտեցումները
1.1 Տնտեսական ռեսուրս և արտադրության գործոն հասկացությունները
1.2 Արտադրական գործոններ և դրանց սահմանափակությունը: Արտադրական հնարավորությունների կորը
Գլուխ 2. Արտադրության գործոնների առաջարկի ձևավորուման առանձնահատկությունները
2.1 Արտադրության գործոնների նկատմամբ առաջարկի ձևավորումը
2.2 Հավասարակշռության ընդհանուր բնութագիրը արտադրության գործոնների շուկայում
Գլուխ 3. Արտադրության գործոնների շուկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Микроэкономикаե, под ред. Яковлевой, М. 1997
2. Макконнелл Р., Брю Л. «Экономиксե, Таллинн, 1993
3. «Экономикаե под ред. Булатова, М. 1997
4. Лисовицкий «Микроэкономикаե, 1997
5. «Տնտեսագիտության տեսությունե /Ուսումնական ձեռնարկ/ տ.գ.դ., պրոֆ. Գ. Կիրակոսյան, Երևան, Տնտեսագետ, 2000թ.
6. «Տնտեսագիտություն բոլորի համարե Ա. Խ. Մարկոսյան, Երևան, «Տիգրան Մեծե, 2001թ.

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Արտադրության գործոնները և դրանց դասակարգման տարբեր մոտեցումները 1.1 Տնտեսական ռեսուրս և արտադրության գործոն հասկացությունները 1.2 Արտադրական գործոններ և դրանց սահմանափակությունը: Արտադրական հնարավորությունների կորը Գլուխ 2. Արտադրության գործոնների առաջարկի ձևավորուման առանձնահատկությունները 2.1 Արտադրության գործոնների նկատմամբ առաջարկի ձևավորումը 2.2 Հավասարակշռության ընդհանուր բնութագիրը արտադրության գործոնների շուկայում Գլուխ 3. Արտադրության գործոնների շուկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Микроэкономикаե, под ред. Яковлевой, М. 1997 2. Макконнелл Р., Брю Л. «Экономиксե, Таллинн, 1993 3. «Экономикаե под ред. Булатова, М. 1997 4. Лисовицкий «Микроэкономикаե, 1997 5. «Տնտեսագիտության տեսությունե /Ուսումնական ձեռնարկ/ տ.գ.դ., պրոֆ. Գ. Կիրակոսյան, Երևան, Տնտեսագետ, 2000թ. 6. «Տնտեսագիտություն բոլորի համարե Ա. Խ. Մարկոսյան, Երևան, «Տիգրան Մեծե, 2001թ. - ՀՀ արտադրության գործոնները և դրանց առաջարկի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում - HH artadrutyan [email protected] ev dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan gorconnery EV dranc arajarki arancnahatkutyunnery HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan gortsonnery EV dranc arajarki aranznahatkutyunnery HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutjan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] EV dranc aragharki [email protected] HH-um - HH artadrytyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-ym - HH artadrutyan [email protected] EV dranc arajarki [email protected] HH-um - HH artadrutyan [email protected] YEV dranc arajarki [email protected] HH-um
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика