Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Արտադրության օպերատիվ կառավարում
Code: 6018000301
Page: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Արտադրական գործընթացների կազմակերպումը
1.1 Արտադրական գործընթացների գիտական հիմնավորված կազմակերպման անհրաժեշտությունը արտադրական կազմակերպություններում
1.2 Արտադրական գործընթացների դասակարգումը ըստ հիմնական գործոնների
1.3 Արտադրական գործընթացների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները, դրանց կիրառման տնտեսական նշանակությունը
Գլուխ 2. Նախագծային աշխատանքները և օպերատիվ կառավարումը «Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ-ում
2.1 Արտադրության օպերատիվ կառավարման խնդիրները, դրանց բովանդակությունը
2.2 Արտադրության օպերատիվ կառավարման համակարգը «Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Друри К. Введение в упражленческий и производственный учёт. М., 2008
2. Мексон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. М., Дело, 1992
3. Научная организация труда и управления. М., Экономика, 2005
4. Риггс Дж. Производственные системы. М., Прогресс, 1972
5. Ձեռնարկության արդյունավետ կառավարում: Տ.գ. դ., պրոֆ. Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: Եր., Տնտեսագետ, 2001
6. Գրիգորյան Հ. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը արտասահմանյան երկրներում: Եր., Դար, 2001
7. Гэловей Л. Операционный менеджмент. Санкт-Петербург, 2008
8. Монден Я. §Тоета¦. Методы эффективного упровления. М., Экономика, 1989
9. Бигель Дж. Упровление производством. М., Мир, 1973
10.Гончаров В. Пуководство для высшего упровленчского персонала. М.,
11.Робертсон А. Упровление качеством. М., Прогресс, 2008
12.Холл Ричард Х. Организации., Санкт-Петербург, Питер, 2004

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Արտադրական գործընթացների կազմակերպումը 1.1 Արտադրական գործընթացների գիտական հիմնավորված կազմակերպման անհրաժեշտությունը արտադրական կազմակերպություններում 1.2 Արտադրական գործընթացների դասակարգումը ըստ հիմնական գործոնների 1.3 Արտադրական գործընթացների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները, դրանց կիրառման տնտեսական նշանակությունը Գլուխ 2. Նախագծային աշխատանքները և օպերատիվ կառավարումը «Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ-ում 2.1 Արտադրության օպերատիվ կառավարման խնդիրները, դրանց բովանդակությունը 2.2 Արտադրության օպերատիվ կառավարման համակարգը «Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ-ում Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Друри К. Введение в упражленческий и производственный учёт. М., 2008 2. Мексон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. М., Дело, 1992 3. Научная организация труда и управления. М., Экономика, 2005 4. Риггс Дж. Производственные системы. М., Прогресс, 1972 5. Ձեռնարկության արդյունավետ կառավարում: Տ.գ. դ., պրոֆ. Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: Եր., Տնտեսագետ, 2001 6. Գրիգորյան Հ. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը արտասահմանյան երկրներում: Եր., Դար, 2001 7. Гэловей Л. Операционный менеджмент. Санкт-Петербург, 2008 8. Монден Я. §Тоета¦. Методы эффективного упровления. М., Экономика, 1989 9. Бигель Дж. Упровление производством. М., Мир, 1973 10.Гончаров В. Пуководство для высшего упровленчского персонала. М., 11.Робертсон А. Упровление качеством. М., Прогресс, 2008 12.Холл Ричард Х. Организации., Санкт-Петербург, Питер, 2004 - Արտադրության օպերատիվ կառավարում - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutjan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrytyan operativ karavarym - Artadrutyan operativ karavarum - Artadrutyan operativ karavarum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика