Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Շահույթի կազմավորումը և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն առևտրում
Code: 6018000292
Page: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Շահույթի էությունը և բովանդակությունը
1.1 Շահույթի էությունը, դրա տարբեր մեկնաբանումները
1.2 Շահույթի տեսակները և դրա վրա ազդող գործոնները
1.3 Շահույթի պլանավորումը, դրա անհրաժեշտությունը և մեթոդները
Գլուխ 2.Շահույթի գոյացումը, օգտագործումն ու բաշխումը
2. Շահույթի գոյացման աղբյուրները: Համախառն եկամուտը` որպես շահույթի գոյացման հիմնական աղբյուր
2.2 Շահույթի օգտագործման ուղղությունները և բաշխման մեխանիզմը:
Գլուխ 3. <<ՄԱԳԱ>> ՍՊԸ-ի տնտեսական գործունեության ցուցանիշները
3.1 <<ՄԱԳԱ>> ՍՊԸ-ի կազմակերպատնտեսական բնութագիրը:
3.2 <<ՄԱԳԱ>> ՍՊԸ-ի եկամուտների և ծախսերի վերլուծությունը և դասակարգումը:
3.3 <<ՄԱԳԱ>> ՍՊԸ-ի տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները:
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Շահույթի էությունը և բովանդակությունը 1.1 Շահույթի էությունը, դրա տարբեր մեկնաբանումները 1.2 Շահույթի տեսակները և դրա վրա ազդող գործոնները 1.3 Շահույթի պլանավորումը, դրա անհրաժեշտությունը և մեթոդները Գլուխ 2.Շահույթի գոյացումը, օգտագործումն ու բաշխումը 2. Շահույթի գոյացման աղբյուրները: Համախառն եկամուտը` որպես շահույթի գոյացման հիմնական աղբյուր 2.2 Շահույթի օգտագործման ուղղությունները և բաշխման մեխանիզմը: Գլուխ 3. <<ՄԱԳԱ>> ՍՊԸ-ի տնտեսական գործունեության ցուցանիշները 3.1 <<ՄԱԳԱ>> ՍՊԸ-ի կազմակերպատնտեսական բնութագիրը: 3.2 <<ՄԱԳԱ>> ՍՊԸ-ի եկամուտների և ծախսերի վերլուծությունը և դասակարգումը: 3.3 <<ՄԱԳԱ>> ՍՊԸ-ի տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները: Եզրակացություններ և առաջարկություններ - Շահույթի կազմավորումը և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն առևտրում - Shahuyti [email protected] ev ardyunavet [email protected] - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - Zahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahuyti kazmavorumy EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman khndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - Sahuyti kazmavorumy EV ardyunavet ogtagortsman khndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahujti [email protected] EV ardjunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagwrcman xndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahyyti [email protected] EV ardyynavet ogtagorcman xndirnern arEVtrym - SHahuyti [email protected] EV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arEVtrum - SHahuyti [email protected] YEV ardyunavet ogtagorcman xndirnern arYEVtrum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика