Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Վարկային շուկայի կառավարման արդի գիտակցությունները ՀՀ-ում
Code: 6018000284
Page: 85
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 44,625.00 AMD
Total: 42,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի վարկային գործառնություները
1.1 Վարկի դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.2 Վարկային դասակարգումը
1.3 Վարկային ռիսկի էությունը և այն բնութագրող գործոնները
Գլուխ 2. Վարկային պորտֆելի առանձնահատկությունները վարկավորման գործընթացում
2.1 Վարկավորման ժամանակակից մեթոդները և վարկավորման գործընթացը կարգավորող իրավական դաշտը ՀՀ- ում
2.2 Վարկային պորտֆելի լավագույն կառուցվածքի ընտրությունը
Գլուխ 3. Վարկային շուկայի փոփոխության դինամիկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
3.1 Վարկային շուկայի կառուցվածքը և զարգացման միտումները ՀՀ-ում
3.2 ՀՀ-ում վարկային կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները», Կանոնակարգ 2
2. «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը», Կանոնակարգ 3
3. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը
4. «Բանկերի սնանկության մասին» (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից
5. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ
6. Արթուր Անդրեասյան «Վարկային գործառնություններ», Եր., 2003 թ.
7. Գայանե Ասրյան « Բանկի կառավարման հիմունքներ», Եր., 2003 թ.
8. Վահան Բաբայան «Բանկային գործի հիմունքներ», Եր., 2004 թ.
9. Ն. Հայրապետյան «Բանկային մարքեթինգ», Եր., 2006 թ.
10.Գևորգ Թառումյան «Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ», Եր., 2006 թ.
11.«Անելիք բանկ» ՓԲԸ-ն կանոնադրություն, հաստատված 2008 թ.19 ապրիլի
12.«ՀՀ ԿԲ-ի կողմից առևտրային կազմակերպություննեno վարկանշման մեթոդաբանությունը» հաստատելու մասին ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի Որոշումը, N 1/265Ա, 25/03/2008
13.Усоскин В.М. Современный Коммерческий банк: операции и управление. — М.: ИПЦ «Вазар–Ферроե,
14.Уткин Э.А. Банковский маркетинг. —М.: ИНФРА–М,
15.Ахмедов Н., Рубцов С. Оценка стратегических решений в банке // Маркетинг. — 2006. — №1.
16.Альгин А., Грани экономического риска, Москва: Знание, 1991, с. 131.
17.Antonov, Grafting a Market Landscape. Quantitative vs. Judgmental Gredit Risk Rating Systems, Journal of Lending & Gredit Risk Management, February 2000,
18.http:/www.cba.am

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի վարկային գործառնություները 1.1 Վարկի դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում 1.2 Վարկային դասակարգումը 1.3 Վարկային ռիսկի էությունը և այն բնութագրող գործոնները Գլուխ 2. Վարկային պորտֆելի առանձնահատկությունները վարկավորման գործընթացում 2.1 Վարկավորման ժամանակակից մեթոդները և վարկավորման գործընթացը կարգավորող իրավական դաշտը ՀՀ- ում 2.2 Վարկային պորտֆելի լավագույն կառուցվածքի ընտրությունը Գլուխ 3. Վարկային շուկայի փոփոխության դինամիկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում 3.1 Վարկային շուկայի կառուցվածքը և զարգացման միտումները ՀՀ-ում 3.2 ՀՀ-ում վարկային կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները», Կանոնակարգ 2 2. «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը», Կանոնակարգ 3 3. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը 4. «Բանկերի սնանկության մասին» (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 5. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ 6. Արթուր Անդրեասյան «Վարկային գործառնություններ», Եր., 2003 թ. 7. Գայանե Ասրյան « Բանկի կառավարման հիմունքներ», Եր., 2003 թ. 8. Վահան Բաբայան «Բանկային գործի հիմունքներ», Եր., 2004 թ. 9. Ն. Հայրապետյան «Բանկային մարքեթինգ», Եր., 2006 թ. 10.Գևորգ Թառումյան «Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ», Եր., 2006 թ. 11.«Անելիք բանկ» ՓԲԸ-ն կանոնադրություն, հաստատված 2008 թ.19 ապրիլի 12.«ՀՀ ԿԲ-ի կողմից առևտրային կազմակերպություննեno վարկանշման մեթոդաբանությունը» հաստատելու մասին ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի Որոշումը, N 1/265Ա, 25/03/2008 13.Усоскин В.М. Современный Коммерческий банк: операции и управление. — М.: ИПЦ «Вазар–Ферроե, 14.Уткин Э.А. Банковский маркетинг. —М.: ИНФРА–М, 15.Ахмедов Н., Рубцов С. Оценка стратегических решений в банке // Маркетинг. — 2006. — №1. 16.Альгин А., Грани экономического риска, Москва: Знание, 1991, с. 131. 17.Antonov, Grafting a Market Landscape. Quantitative vs. Judgmental Gredit Risk Rating Systems, Journal of Lending & Gredit Risk Management, February 2000, 18.http:/www.cba.am - Վարկային շուկայի կառավարման արդի գիտակցությունները ՀՀ-ում - varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin zukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi gitakcutyunnery HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin sukayi karavarman ardi gitakcutyunnery HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkajin shukaji karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shykayi karavarman ardi [email protected] HH-ym - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um - Varkayin shukayi karavarman ardi [email protected] HH-um
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика