Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Տնտեսական նորմատիվները բանկային համակարգում
Code: 6018000281
Page: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMDԲովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տնտեսական նորմատիվների դերն ու նշանակությունը ֆինանսական վիճակի վերլուծության և գնահատման գործում
1.1 Նորմատիվների վերլուծությունն ու վերահսկողությունը որպես կառավարման գործոն
1.2 ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները
Գլուխ 2. Ֆինանսական վիճակի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը
2.1 Իրացվելիության գործոնային վերլուծություն,
2.2 Կապիտալի համարժեքության գործոնային վերլուծություն,
2.3 Դրամական հոսքերի գործոնային վերլուծություն:
Գլուխ 3. Ֆինանսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը
Գլուխ 4. ՀՀ բանկային համակարգի վերլուծությունը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին», 30.06.96թ.
2. ՀՀ օրենքը «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին», 30.06.96թ.
3. ՀՀ օրենքը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին», 30.04.96թ.
4. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության տնտեսական նորմատիվները», Կանոնակարգ 2
5. «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը», Կանոնակարգ 3
6. ՀՀ Կենտրոնական բանկի տեղեկագրեր, 20003-20004թթ.
7. ՀՀ Կենտրոնական բանկի տարեկան հաշվետվություններ, 20003-2004թթ.
8. ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր 01.12.04թ.
9. Արման Բագրատյան, Անի Բալաբանյան «Բանկային գործ», Երևան, «Նաիրի», 2003թ.
10.Банковское дело” учебник под. ред. Лаврушина О. И. , Москва 1992г.
11.“Банковское дело” под. ред. Колесникова В. И. , Кроливецкой Л. П. , Москва 1995г.
12.Панова Г. С. “Анализ финансового состояния коммерческого банка”
13.www. cba. am
14.www.ashib.am

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Տնտեսական նորմատիվների դերն ու նշանակությունը ֆինանսական վիճակի վերլուծության և գնահատման գործում 1.1 Նորմատիվների վերլուծությունն ու վերահսկողությունը որպես կառավարման գործոն 1.2 ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները Գլուխ 2. Ֆինանսական վիճակի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը 2.1 Իրացվելիության գործոնային վերլուծություն, 2.2 Կապիտալի համարժեքության գործոնային վերլուծություն, 2.3 Դրամական հոսքերի գործոնային վերլուծություն: Գլուխ 3. Ֆինանսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը Գլուխ 4. ՀՀ բանկային համակարգի վերլուծությունը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Հավելվածներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին», 30.06.96թ. 2. ՀՀ օրենքը «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին», 30.06.96թ. 3. ՀՀ օրենքը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին», 30.04.96թ. 4. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության տնտեսական նորմատիվները», Կանոնակարգ 2 5. «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը», Կանոնակարգ 3 6. ՀՀ Կենտրոնական բանկի տեղեկագրեր, 20003-20004թթ. 7. ՀՀ Կենտրոնական բանկի տարեկան հաշվետվություններ, 20003-2004թթ. 8. ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր 01.12.04թ. 9. Արման Բագրատյան, Անի Բալաբանյան «Բանկային գործ», Երևան, «Նաիրի», 2003թ. 10.Банковское дело” учебник под. ред. Лаврушина О. И. , Москва 1992г. 11.“Банковское дело” под. ред. Колесникова В. И. , Кроливецкой Л. П. , Москва 1995г. 12.Панова Г. С. “Анализ финансового состояния коммерческого банка” 13.www. cba. am 14.www.ashib.am - Տնտեսական նորմատիվները բանկային համակարգում - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan normativnery bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan normativnery bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankajin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargym - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum - Tntesakan [email protected] bankayin hamakargum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика