Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Բանկային գործունեության տնտեսական կարգավորման ցուցանիշների վերլուծությունը
Code: 6018000264
Page: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի տնտեսական կարգավորման մեթոդաբանությունը
1.1 Բանկային գործունեության կարգավորումը և վերահսկումը
1.2 Բանկային գործունեության կարգավորման օրենսդրական հիմքերը
1.3 Բանկային գործունեության գնահատման մեթոդաբանությունը
Գլուխ 2. Տնտեսական կարգավորման ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի օրինակով
2.1 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի տնտեսական կարգավորման գնահատումը տնտեսական նորմատիվներով:
2.2 Բանկի գործունեության գնահատումը ամփոփ ցուցանիշների համատեքստում
2.3 Բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման գործընթացի բարելավման ուղինները:
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենքը «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին»
2. ՀՀ օրենքը «Իրավական ակտերի մասին»
3. ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»
4. ՀՀ օրենքը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին
5. «ՀՀ սահամանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
6. «Բանկերի սնանկության մասին» ՀՀ օրենք
7. «Բանկային գազտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
8. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2
9. «ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության անուղղակի գործիքներ և դրանց կիրառման մեխանիզմներ», 10.05.2006, թիվ 193 Ա
10.«ՀՀ կենտրոնական բանկի 1993թ. տարեկան հաշվետվություն»: ՀՀ կենտրոնական բանկի տեղեկագիր: Ե.1994թ
11. «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականը /ՔԱՄԵԼՍ/ հաշվարկման, հաստատման, և հրապարակման կարգը»
12.«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» Լ.Հ.Բադանյան , Երևան 2007
13.«Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» Ս.Սուքիասյան, Երևան 2005
14.«Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ» Ա. Իվանյան, Տ. Եսայան ,Երևան 2003
15.«Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքները» Գ. Թառումյան. Երևան 2003
16.«ՀՀ բանկային օրենսդրություն» Ս. Նահապետյան, Երևան2003
17.International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts, Bazei Committe on Banking Supervision, July 1988, Updated to April 1988
18.«Principies for the managment of credut risk» , Basel Committee of Banking Supervision, September 2000
19.«Core principles for effective banking supervision /Basel Core Principles», /Basel committee on Banking Supervision, September 1997
20.«THe managment of liquidity risk in financial groups», Basel Committee on Banking Supervision, September 1997

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի տնտեսական կարգավորման մեթոդաբանությունը 1.1 Բանկային գործունեության կարգավորումը և վերահսկումը 1.2 Բանկային գործունեության կարգավորման օրենսդրական հիմքերը 1.3 Բանկային գործունեության գնահատման մեթոդաբանությունը Գլուխ 2. Տնտեսական կարգավորման ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի օրինակով 2.1 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի տնտեսական կարգավորման գնահատումը տնտեսական նորմատիվներով: 2.2 Բանկի գործունեության գնահատումը ամփոփ ցուցանիշների համատեքստում 2.3 Բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման գործընթացի բարելավման ուղինները: Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ օրենքը «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին» 2. ՀՀ օրենքը «Իրավական ակտերի մասին» 3. ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 4. ՀՀ օրենքը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին 5. «ՀՀ սահամանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք 6. «Բանկերի սնանկության մասին» ՀՀ օրենք 7. «Բանկային գազտնիքի մասին» ՀՀ օրենք 8. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2 9. «ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության անուղղակի գործիքներ և դրանց կիրառման մեխանիզմներ», 10.05.2006, թիվ 193 Ա 10.«ՀՀ կենտրոնական բանկի 1993թ. տարեկան հաշվետվություն»: ՀՀ կենտրոնական բանկի տեղեկագիր: Ե.1994թ 11. «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականը /ՔԱՄԵԼՍ/ հաշվարկման, հաստատման, և հրապարակման կարգը» 12.«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» Լ.Հ.Բադանյան , Երևան 2007 13.«Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» Ս.Սուքիասյան, Երևան 2005 14.«Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ» Ա. Իվանյան, Տ. Եսայան ,Երևան 2003 15.«Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքները» Գ. Թառումյան. Երևան 2003 16.«ՀՀ բանկային օրենսդրություն» Ս. Նահապետյան, Երևան2003 17.International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts, Bazei Committe on Banking Supervision, July 1988, Updated to April 1988 18.«Principies for the managment of credut risk» , Basel Committee of Banking Supervision, September 2000 19.«Core principles for effective banking supervision /Basel Core Principles», /Basel committee on Banking Supervision, September 1997 20.«THe managment of liquidity risk in financial groups», Basel Committee on Banking Supervision, September 1997 - Բանկային գործունեության տնտեսական կարգավորման ցուցանիշների վերլուծությունը - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanizneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri verlucutyuny - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gortsuneutyan tntesakan kargavorman cucanisneri verlutsutyuny - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankajin gorcuneutjan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gwrcuneutyan tntesakan kargavwrman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcyneytyan tntesakan kargavorman cycanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected] - Bankayin gorcuneutyan tntesakan kargavorman cucanishneri [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика