Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի հիմնական գործունեությունը
Code: 6018000262
Page: 80
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 42,000.00 AMD
Total: 40,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Արտասահմանյան կապիտալի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում
1.1 Արտասահմանյան կապիտալի դերը և տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.2 Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի գործունեության միջազգային փորձը:
Գլուխ 2. Արտասահմանյան կապիտալի ներգրավման առանձնահատկությունները ՀՀ բանկային համակարգում
2.1 Արտասահմանյան կապիտալի ներգրավման օրենսդրա-իրավական հիմքերը ՀՀ-ում
2.2 Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի գործունեության հիմնական արդյունքները ՀՀ-ում
Գլուխ 3. Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում
3.1 ՀՀ բանկերի ներդրումային գործունեության պետական կարգավորումը
3.2 Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ բանկերում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Самуэльсон П. Экономика, 1 т. М.: 1995
2. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. «Основы инвестированияե. – М.: Дело, 1997
3. Волков О. И. “Экономика предприятия”. Москва 2004
4. А.М.Марголин “Экономическая оценка инвестиций”. Москва 2001
5. Գ. Ե. Կիրակոսյան “Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ)” ԵՐԵՎԱՆ 2000
6. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. – М. 1999
7. Балацкий Е. Эффективность инвестиций в открытой экономике. Международная экономика и международные отношения. 1996
8. Булатов А. С. Экономика, 1998
9. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Օտարերկրյա ներդրումների մասին»:
10.Հայաստան. տնտեսական միտումներ, 1999 թ., նոյեմբեր (Tacis)
11.Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան, 2005 թ. մայիս

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Արտասահմանյան կապիտալի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում 1.1 Արտասահմանյան կապիտալի դերը և տնտեսագիտական բովանդակությունը 1.2 Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի գործունեության միջազգային փորձը: Գլուխ 2. Արտասահմանյան կապիտալի ներգրավման առանձնահատկությունները ՀՀ բանկային համակարգում 2.1 Արտասահմանյան կապիտալի ներգրավման օրենսդրա-իրավական հիմքերը ՀՀ-ում 2.2 Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի գործունեության հիմնական արդյունքները ՀՀ-ում Գլուխ 3. Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում 3.1 ՀՀ բանկերի ներդրումային գործունեության պետական կարգավորումը 3.2 Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ բանկերում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Самуэльсон П. Экономика, 1 т. М.: 1995 2. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. «Основы инвестированияե. – М.: Дело, 1997 3. Волков О. И. “Экономика предприятия”. Москва 2004 4. А.М.Марголин “Экономическая оценка инвестиций”. Москва 2001 5. Գ. Ե. Կիրակոսյան “Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ)” ԵՐԵՎԱՆ 2000 6. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. – М. 1999 7. Балацкий Е. Эффективность инвестиций в открытой экономике. Международная экономика и международные отношения. 1996 8. Булатов А. С. Экономика, 1998 9. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Օտարերկրյա ներդրումների մասին»: 10.Հայաստան. տնտեսական միտումներ, 1999 թ., նոյեմբեր (Tacis) 11.Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան, 2005 թ. մայիս - Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի հիմնական գործունեությունը - artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan gorcuneutyuny - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan gortsuneutyuny - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanjan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalwv bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected] - Artasahmanyan kapitalov bankeri himnakan [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика