Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Հարկային համակարգի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
Code: 6018000224
Page: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկերի տեսության հիմքերը, ազդեցությունը գործարարության զարգացման վրա, հարկային քաղաքականության մշակման և իրականացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
1.1 Հարկային համակարգի ձևավորման դերը և ազդեցությունը տնտեսության պետական կարգավորման գործում
1.2 Հարկային կարգավորման ազդեցությունը գործարարության զարգացման վրա
Գլուխ 2. Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
2.1 Հարկային քաղաքականության ձևավորման անձնահատկությունները,կազմակերպական և օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում
Գլուխ 3. Հարկային համակարգի կատարելագործման և ձևավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
3.1 Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները
3.2 Գործարարության զարգացման ոլորտում հարկային կարգավորման օրենսդրական ապահովվածության հիմնախնդիրները
3.3 Հարկային բեռի վերաբերյալ բյուջեի եկամուտներում հարկային մուտքերի վերլուծություն առանձին հարկատեսակների գծով
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ռ. Էվանս, Բ. Բերման, Մարքետինգ, Երևան 1992 թ.,
2. Կ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2005 թ.,
3. Ф. Котлер и др., Основы маркетинга: второе европейское издание, 1998 г.,
4. Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, «Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում», Երևան 2002;
5. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
6. Ф. Котлер, Маркетинг менеджмента: 11-е издание, 2005 г.,

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հարկերի տեսության հիմքերը, ազդեցությունը գործարարության զարգացման վրա, հարկային քաղաքականության մշակման և իրականացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 1.1 Հարկային համակարգի ձևավորման դերը և ազդեցությունը տնտեսության պետական կարգավորման գործում 1.2 Հարկային կարգավորման ազդեցությունը գործարարության զարգացման վրա Գլուխ 2. Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա 2.1 Հարկային քաղաքականության ձևավորման անձնահատկությունները,կազմակերպական և օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում Գլուխ 3. Հարկային համակարգի կատարելագործման և ձևավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 3.1 Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները 3.2 Գործարարության զարգացման ոլորտում հարկային կարգավորման օրենսդրական ապահովվածության հիմնախնդիրները 3.3 Հարկային բեռի վերաբերյալ բյուջեի եկամուտներում հարկային մուտքերի վերլուծություն առանձին հարկատեսակների գծով Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ռ. Էվանս, Բ. Բերման, Մարքետինգ, Երևան 1992 թ., 2. Կ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2005 թ., 3. Ф. Котлер и др., Основы маркетинга: второе европейское издание, 1998 г., 4. Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, «Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում», Երևան 2002; 5. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000; 6. Ф. Котлер, Маркетинг менеджмента: 11-е издание, 2005 г., - Հարկային համակարգի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա - Harkayin hamakargi [email protected] HH thntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi azdecutyuny HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi azdecutyuny HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkajin hamakargi [email protected] HH tntesutjan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesytyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra - Harkayin hamakargi [email protected] HH tntesutyan vra
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика