Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների մարքեթինգային հետազոտությունը
Code: 6018000216
Page: 90
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 47,250.00 AMD
Total: 45,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մարքեթինգային հետազոտությունների էությունը և նշանակությունը
1.1 Մարքեթինգային հետազոտությունների դասակարգումը
1.2 Մարքեթինգային հետազոտությունների փուլերը
1.3 Մարքեթինգային հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները
Գլուխ 2. ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների շուկայի ուսումնասիրությունը
2.1 ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների շուկայի ընդհանուր բնութագիրը
2.2 Գինու շուկայի ուսումնասիրության գործընթացը ՀՀ-ում /<<Վեդու գինու գործարանի>> օրինակով /
2.3 Գարեջրի շուկայի ուսումնասիրության գործընթացը ՀՀ-ում / <<ԵՐԵՎԱՆ ԳԱՐԵՋՈՒՐ >> ընկերության օրինակով/
Եզրակցություն և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1.Ն .Հայրապետյան , Ն. Հայրապետյան , Բանկային մարքեթինգ
2. Կ. Ն. Ասրյան , Մարքեթինգի հիմունքներ , Երևան 2007
3. Շ.Ս. Սահակյան , մարքեթինգային տեղեկատվություն և մարքեթինգային հետազոտություն , Երեվան 2006
4..Нереш К. Малхотра Маркетинговие иследования.3-е издания .М. 2002
5.. Божук С.Г.Ковалик Л.Н. Маркетинговие исследования . Питер 2004.
6.Черчил Г. А Маркетинговие исследования.Питер 2000
7. Голубков Е. П. Маркетинговие исследования. 2 изд. М. Финпресс.2000
8..И.К. Белевский. Маркетинговое исследование . Москва 2004
9.Хершеген Х. Маркетинг. основи профессионалного успеха.М.ИНФРА_ М. 2000
10.Михаил Кисляк . Методи сбора информации и инструменти анализа
11.Առավոտ օրաթերթ
12.Ժամանակ օրաթերթ
13.www.marketing.spb.ru
14.www.armenianmarketing . am
15.www.kilikia.am
16.www.Wedi-Alko.com

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Մարքեթինգային հետազոտությունների էությունը և նշանակությունը 1.1 Մարքեթինգային հետազոտությունների դասակարգումը 1.2 Մարքեթինգային հետազոտությունների փուլերը 1.3 Մարքեթինգային հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները Գլուխ 2. ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների շուկայի ուսումնասիրությունը 2.1 ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների շուկայի ընդհանուր բնութագիրը 2.2 Գինու շուկայի ուսումնասիրության գործընթացը ՀՀ-ում /<<Վեդու գինու գործարանի>> օրինակով / 2.3 Գարեջրի շուկայի ուսումնասիրության գործընթացը ՀՀ-ում / <<ԵՐԵՎԱՆ ԳԱՐԵՋՈՒՐ >> ընկերության օրինակով/ Եզրակցություն և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1.Ն .Հայրապետյան , Ն. Հայրապետյան , Բանկային մարքեթինգ 2. Կ. Ն. Ասրյան , Մարքեթինգի հիմունքներ , Երևան 2007 3. Շ.Ս. Սահակյան , մարքեթինգային տեղեկատվություն և մարքեթինգային հետազոտություն , Երեվան 2006 4..Нереш К. Малхотра Маркетинговие иследования.3-е издания .М. 2002 5.. Божук С.Г.Ковалик Л.Н. Маркетинговие исследования . Питер 2004. 6.Черчил Г. А Маркетинговие исследования.Питер 2000 7. Голубков Е. П. Маркетинговие исследования. 2 изд. М. Финпресс.2000 8..И.К. Белевский. Маркетинговое исследование . Москва 2004 9.Хершеген Х. Маркетинг. основи профессионалного успеха.М.ИНФРА_ М. 2000 10.Михаил Кисляк . Методи сбора информации и инструменти анализа 11.Առավոտ օրաթերթ 12.Ժամանակ օրաթերթ 13.www.marketing.spb.ru 14.www.armenianmarketing . am 15.www.kilikia.am 16.www.Wedi-Alko.com - ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների մարքեթինգային հետազոտությունը - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmi4qneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin hetazotutyuny - HH alkoholayin khmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin khmi4qneri marqetingayin hetazotutyuny - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholajin xmichqneri marqetingajin [email protected] - HH alkwhwlayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichkneri marketingayin [email protected] - HH alkoholayin xmichqneri marqetingayin [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика