Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Աշխատաքի շուկա և զբաղվածություն
Code: 6018000110
Page: 100
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 52,500.00 AMD
Total: 50,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ1. Աշխատանքի շուկան
1.1. Աշխատանքի շուկայի էությունը, բնորոշ գծերն ու առանձնահատկությունները, գործառույթները
1.2. Աշխատանքի շուկայի ձևավորման պայմանները, հատկանիշները, ֆունկցիաները, կառուցվածքը
1.3. Աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ տեսությունները
1.4. Աշխատանքի առաջարկը և պահանջարկը
Գլուխ 2. Զբախվածության հիմնախնդիրները և գործազրկությունը
2.1. Զբաղվածության հիմնախնդիրը տնտեսության մեջ
2.2. Գործազրկության էությունը և ձևերը
2.3. Գործազրկության մակարդակի գնահատումը: Օուքենի օրենքի էությունը, Ֆիլիպսի կորը
2.4. Զբաղվածության կարգավորման համակարգը
Գլուխ 3. Գործազրկությունը և զբաղվացությունը անցումային տնտեսությունում
3.1. Գործազրկության մակարդակի փոփոխության միտումները անցումային տնտեսությունում
3.2. ՀՀ գործազրկության մակարդակի դինամիկայի վերլուծություն
3.3. Զբաղվածությունը ՀՀ-ում
Գլուխ 4. Զբաղվածության աճին ուղղված պետական քաղաքականությունը
4.1. Զբաղվածության աճին ուղղված ռազմավարությունը
4.2. ՀՀ բնակչության զբաղվածության պետական կարգավորումը
4.3. ՀՀ սոցիալական քաղաքականությունը շինարարության ուղղություններում
Առաջարկություններ և եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը (տեղեկատվական վերլուծական զեկույց), Երևան, 1999թ.
2. Վ. Է. Խոջաբեկյան //Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում. Երևան 1998թ.
3. Ե. Գևորգյան, Ա. Թամազյան //Հայաստանի անցումային տնտեսությունը. Երևան 1997թ.
4. Շուկայական տնտեսության հիմնախնդիրները նվիրված ՀՀ հռչակման 80-րդ տարեդարձին, պրոֆեսորական անձնակազմի և ասպիրանտների 13-րդ գիտական նստաշրջանի թեզիսները, I և II մաս. Երևան 1998թ.
5. Ա.Գ. Աղանբեգյան, Մ.Ծ. Մկրտչյան, Մ.Ա. Գևորգյան //Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում, տեսություն և արդյունքներ. Երևան 1999թ.
6. Д. Воловой //Рыночная Экономика. Москва 1997г.
7. Լ. Հակոբյան Հայաստանի աշխատանքային շուկայի մակրոտնտեսական վերլուծություն //Հայաստան (ֆինանսներ, էկոնոմիկա) 2002թ., 4-5, էջ 94-99:
8. Մարդկային զարգացման զեկույց. Հայաստան, Երևան, 2000թ.
9. Հայաստան. Տնտեսական Միտումներ: Եռամսյակային թողարկում: 2001թ., Ապրիլ-Հունիս:
10.Հայաստան. Տնտեսական միտումներ: Եռամսյակային թողարկում: 2001թ., Հունվար-Մարտ:
11.Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտություն, Երևան 2000թ.,
12.ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2000թ. հունվար-դեկտեմբերին, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան, 2001թ.
13.Ջ.Դ. Գոռթնի «Տնտեսագիտություն» մասնավոր և հասարակական ընտրություն, Երևան 1999թ.
14.Ա.Ռ.Մարտիրոսյան «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն»,
www.iatp.am
15.www.armenia.com
16.www.armstat.am
17.www.forstudents.am/kursajinner

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ1. Աշխատանքի շուկան 1.1. Աշխատանքի շուկայի էությունը, բնորոշ գծերն ու առանձնահատկությունները, գործառույթները 1.2. Աշխատանքի շուկայի ձևավորման պայմանները, հատկանիշները, ֆունկցիաները, կառուցվածքը 1.3. Աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ տեսությունները 1.4. Աշխատանքի առաջարկը և պահանջարկը Գլուխ 2. Զբախվածության հիմնախնդիրները և գործազրկությունը 2.1. Զբաղվածության հիմնախնդիրը տնտեսության մեջ 2.2. Գործազրկության էությունը և ձևերը 2.3. Գործազրկության մակարդակի գնահատումը: Օուքենի օրենքի էությունը, Ֆիլիպսի կորը 2.4. Զբաղվածության կարգավորման համակարգը Գլուխ 3. Գործազրկությունը և զբաղվացությունը անցումային տնտեսությունում 3.1. Գործազրկության մակարդակի փոփոխության միտումները անցումային տնտեսությունում 3.2. ՀՀ գործազրկության մակարդակի դինամիկայի վերլուծություն 3.3. Զբաղվածությունը ՀՀ-ում Գլուխ 4. Զբաղվածության աճին ուղղված պետական քաղաքականությունը 4.1. Զբաղվածության աճին ուղղված ռազմավարությունը 4.2. ՀՀ բնակչության զբաղվածության պետական կարգավորումը 4.3. ՀՀ սոցիալական քաղաքականությունը շինարարության ուղղություններում Առաջարկություններ և եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը (տեղեկատվական վերլուծական զեկույց), Երևան, 1999թ. 2. Վ. Է. Խոջաբեկյան //Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում. Երևան 1998թ. 3. Ե. Գևորգյան, Ա. Թամազյան //Հայաստանի անցումային տնտեսությունը. Երևան 1997թ. 4. Շուկայական տնտեսության հիմնախնդիրները նվիրված ՀՀ հռչակման 80-րդ տարեդարձին, պրոֆեսորական անձնակազմի և ասպիրանտների 13-րդ գիտական նստաշրջանի թեզիսները, I և II մաս. Երևան 1998թ. 5. Ա.Գ. Աղանբեգյան, Մ.Ծ. Մկրտչյան, Մ.Ա. Գևորգյան //Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում, տեսություն և արդյունքներ. Երևան 1999թ. 6. Д. Воловой //Рыночная Экономика. Москва 1997г. 7. Լ. Հակոբյան Հայաստանի աշխատանքային շուկայի մակրոտնտեսական վերլուծություն //Հայաստան (ֆինանսներ, էկոնոմիկա) 2002թ., 4-5, էջ 94-99: 8. Մարդկային զարգացման զեկույց. Հայաստան, Երևան, 2000թ. 9. Հայաստան. Տնտեսական Միտումներ: Եռամսյակային թողարկում: 2001թ., Ապրիլ-Հունիս: 10.Հայաստան. Տնտեսական միտումներ: Եռամսյակային թողարկում: 2001թ., Հունվար-Մարտ: 11.Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտություն, Երևան 2000թ., 12.ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2000թ. հունվար-դեկտեմբերին, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան, 2001թ. 13.Ջ.Դ. Գոռթնի «Տնտեսագիտություն» մասնավոր և հասարակական ընտրություն, Երևան 1999թ. 14.Ա.Ռ.Մարտիրոսյան «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», www.iatp.am 15.www.armenia.com 16.www.armstat.am 17.www.forstudents.am/kursajinner - Աշխատաքի շուկա և զբաղվածություն - ashxatanqi shuka-zbaxvacutyun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutyun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutyun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutyun - Azxataqi zuka EV zbaxvacutyun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutyun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutyun - Ashkhataqi shuka EV zbaxvacutyun - Ashxataqi shuka EV zbaghvacutyun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutyun - Askhataqi suka EV zbaghvatsutyun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutyun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutjun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutyun - Ashxataqi shuka EV zbaxvacutyun - Ashxataqi shyka EV zbaxvacytyyn - Ashxataki shuka EV zbaxvacutyun - Ashxataqi shuka YEV zbaxvacutyun
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика