Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Համաշխարհային ֆինանսական շուկայի ազդեցությունը տնտեսության վրա
Code: 6018000050
Page: 80
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 42,000.00 AMD
Total: 40,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական շուկայի առանձնահատկությունները
1.1 Ֆինանսների էությունը և գործառույթները
1.2 Ֆինանսական շուկայի դրսևորման ձևերը համաշխարհային տնտեսության մեջ
Գլուխ 2. Ֆինանսական շուկայի դասակարգումը ՀՀ-ում
2.1 Դրամական շուկայի կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2.2 Կապիտալի շուկայի հիմնական բնութագրիչները
Գլուխ 3. Ֆինանսական շուկայի գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
3.1 ՀՀ բանկային համակարգի դերն ու նշանակությունը
3.2 ՀՀ ֆինանսական շուկայի և տնտեսության ներդաշնակ զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов, М.:Инфра-М, 1996
2. Кэмбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, Экономикс”, (Принципы, проблемы и политика), Москва 1992
3. Чепурин, “Курс экономической теории”, Киров, «АСА» 2002
4. Балабанов – Основы финансового менеджмента М. 1997
5. И.А. Бланк – Основы финансового менеджмента М. 1999
6. Финансовое право (ред. проф. Н.И. Химичева) М. 1996
7. Блавыч, Повлова – финансы, учебник М. 2000
8. Э.П. Уткин – Финансовое управление М, 1997
9. Финансы (под. ред. проф. Ковалевой) М. 1999
10.Н.Н. Тренов – Управление финансами М. 2000
11.Փոլ Ա. Սամյուելսոն, ՈՒիլյամ Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Միկրոտնտեսագիտություն, Երևան 1995
12.ԵրՊՏԻ, Գ. Ե. Կիրակոսյան, «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 2000
13.Աշոտ Մարկոսյան, Ռաֆիկ Սաֆարյան, «Շուկայական տնտեսության հիմունքները», Երևան 2002
14.Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, «Տնտեսագիտություն» (Մասնավոր և հասարակական ընտրություն), ԵրՊՏԻ 2003
15.Լ. Բադանյան և ուրիշներ – ֆինանսներ և վարկ, Երևան 2003
16.Վ.Ա. Վարդանյան – ֆինանսական մենեջմենթ Երևան 1999
17.Ա. Բագրատյան, Ա. Բալբանյան - Բանկային գործ Երևան 2003
18.Ս. Նահապետյան – ՀՀ բանկային օրենսդրություն, Երևան
19.Թ. Տոնոյան «Տնտեսագիտությա տեսություն», Եր., 2003 թ.,
20.http:/www.cba.am

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ֆինանսական շուկայի առանձնահատկությունները 1.1 Ֆինանսների էությունը և գործառույթները 1.2 Ֆինանսական շուկայի դրսևորման ձևերը համաշխարհային տնտեսության մեջ Գլուխ 2. Ֆինանսական շուկայի դասակարգումը ՀՀ-ում 2.1 Դրամական շուկայի կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 2.2 Կապիտալի շուկայի հիմնական բնութագրիչները Գլուխ 3. Ֆինանսական շուկայի գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 3.1 ՀՀ բանկային համակարգի դերն ու նշանակությունը 3.2 ՀՀ ֆինանսական շուկայի և տնտեսության ներդաշնակ զարգացման հեռանկարները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Հավելվածներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов, М.:Инфра-М, 1996 2. Кэмбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, Экономикс”, (Принципы, проблемы и политика), Москва 1992 3. Чепурин, “Курс экономической теории”, Киров, «АСА» 2002 4. Балабанов – Основы финансового менеджмента М. 1997 5. И.А. Бланк – Основы финансового менеджмента М. 1999 6. Финансовое право (ред. проф. Н.И. Химичева) М. 1996 7. Блавыч, Повлова – финансы, учебник М. 2000 8. Э.П. Уткин – Финансовое управление М, 1997 9. Финансы (под. ред. проф. Ковалевой) М. 1999 10.Н.Н. Тренов – Управление финансами М. 2000 11.Փոլ Ա. Սամյուելսոն, ՈՒիլյամ Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Միկրոտնտեսագիտություն, Երևան 1995 12.ԵրՊՏԻ, Գ. Ե. Կիրակոսյան, «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 2000 13.Աշոտ Մարկոսյան, Ռաֆիկ Սաֆարյան, «Շուկայական տնտեսության հիմունքները», Երևան 2002 14.Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, «Տնտեսագիտություն» (Մասնավոր և հասարակական ընտրություն), ԵրՊՏԻ 2003 15.Լ. Բադանյան և ուրիշներ – ֆինանսներ և վարկ, Երևան 2003 16.Վ.Ա. Վարդանյան – ֆինանսական մենեջմենթ Երևան 1999 17.Ա. Բագրատյան, Ա. Բալբանյան - Բանկային գործ Երևան 2003 18.Ս. Նահապետյան – ՀՀ բանկային օրենսդրություն, Երևան 19.Թ. Տոնոյան «Տնտեսագիտությա տեսություն», Եր., 2003 թ., 20.http:/www.cba.am - Համաշխարհային ֆինանսական շուկայի ազդեցությունը տնտեսության վրա - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamazxarhayin finansakan zukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi azdecutyuny tntesutyan vra - Hamashkharhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamaskharhayin finansakan sukayi azdecutyuny tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhajin finansakan shukaji [email protected] tntesutjan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shykayi [email protected] tntesytyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra - Hamashxarhayin finansakan shukayi [email protected] tntesutyan vra
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика