Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Մաքսասակագնային կարգավորման համակարգը
Code: 6018000039
Page: 66
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 34,650.00 AMD
Total: 33,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսասակագնային կարգավորման համակարգը
1.1 Սակագնային կարգավորման տեսամեթոդական հիմքերը
1.2 Սակագնային կարգավորման մեխանիզմները
1.3 Սակագնային կարգավորման առանձնահատկությունները համաշխարհային տնտեսական ինտեգրման պայմաններում
Գլուխ 2. Մաքսասակագնային կարգավորման իրավական համակարգը ՀՀ-ում
2.1 Սակագնային կարգավորման իրավական հիմքերը
2.2 ՀՀ մաքսային վարչարարությունը
2.3 ՀՀ մաքսային մարմինները
Գլուխ 3. Մաքսասակագնային կարգավորման իրավական համակարգի կատարելագործման արդի գերակայությունները ՀՀ-ում
3.1 Սակագնային կարգավորման իրավական համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները
3.2 Մաքսային վարչարարության բարեփոխումների գերակայությունները
3.3 Սակագնային կարգավորման իրավական հիմնահարցերը տարածաշրջանային և համաշխարհային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. А. Ф. Ноздрачев, “Таможенное право”, М., Юрист, 1998 г.
2. С. В. Романова, “Таможенное право”, Питер, 2005 2.
3. Ա. Ճուղուրյան, «Մաքսային գործ», ուս. ձեռն., Եր., 2007 թ.
4. Միքայելյան, «Մաքսային գործի կազմակերպումը ՀՀ-ում», Եր., 2001 թ.
5. ՀՀ մաքսային օրենսգիրք, 2006 թ.
6. ՀՀ «Պաշտոնական տեղեկագիր, Ե., 2006 թ.
7. Ա. Դանիելյան «Արտաքին տնտեսական գործունեությունը, մաքսասակագնային կարգավորումը», ԵՊՀ, Ե., 2004 թ.
8. «Վարչական իրավախախտումների» վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, Ե., 2005 թ.
9. ՀՀ օրենքը մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 2007 թ.

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Մաքսասակագնային կարգավորման համակարգը 1.1 Սակագնային կարգավորման տեսամեթոդական հիմքերը 1.2 Սակագնային կարգավորման մեխանիզմները 1.3 Սակագնային կարգավորման առանձնահատկությունները համաշխարհային տնտեսական ինտեգրման պայմաններում Գլուխ 2. Մաքսասակագնային կարգավորման իրավական համակարգը ՀՀ-ում 2.1 Սակագնային կարգավորման իրավական հիմքերը 2.2 ՀՀ մաքսային վարչարարությունը 2.3 ՀՀ մաքսային մարմինները Գլուխ 3. Մաքսասակագնային կարգավորման իրավական համակարգի կատարելագործման արդի գերակայությունները ՀՀ-ում 3.1 Սակագնային կարգավորման իրավական համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները 3.2 Մաքսային վարչարարության բարեփոխումների գերակայությունները 3.3 Սակագնային կարգավորման իրավական հիմնահարցերը տարածաշրջանային և համաշխարհային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. А. Ф. Ноздрачев, “Таможенное право”, М., Юрист, 1998 г. 2. С. В. Романова, “Таможенное право”, Питер, 2005 2. 3. Ա. Ճուղուրյան, «Մաքսային գործ», ուս. ձեռն., Եր., 2007 թ. 4. Միքայելյան, «Մաքսային գործի կազմակերպումը ՀՀ-ում», Եր., 2001 թ. 5. ՀՀ մաքսային օրենսգիրք, 2006 թ. 6. ՀՀ «Պաշտոնական տեղեկագիր, Ե., 2006 թ. 7. Ա. Դանիելյան «Արտաքին տնտեսական գործունեությունը, մաքսասակագնային կարգավորումը», ԵՊՀ, Ե., 2004 թ. 8. «Վարչական իրավախախտումների» վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, Ե., 2005 թ. 9. ՀՀ օրենքը մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 2007 թ. - Մաքսասակագնային կարգավորման համակարգը - Maqsasakagner - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman hamakargy - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman hamakargy - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnajin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavwrman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected] - Maksasakagnayin kargavorman [email protected] - Maqsasakagnayin kargavorman [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика