Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական կապերը
Code: 6012000203
Page: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ մակրոտնտեսական նկարագիրը
1.1 ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը
1.2 ՀՀ առևտրատնտեսական կապերի ներկա վիճակը
1.3 ՀՀ տնտեսության հեռանկարային ոլորտները և գլխավոր առևտրային գործընկերները
Գլուխ 2. ԱՄՆ մակրոտնտեսական նկարագիրը
2.1 ԱՄՆ մակրոտնտեսական իրավիճակը
2.2 ԱՄՆ-ի արտաքին տնտեսական կապերը
Գլուխ 3. ՀՀ և ԱՄՆ առևտրատնտեսական կապերը
3.1 ՀՀ և ԱՄՆ առևտրատնտեսական կապերի ձևավորման զարգացումը
3.2 ՀՀ և ԱՄՆ համատեղ ձեռնարկությունները և ներդրումային ծրագրերը, դրանց խթանող քաղաքատնտեսական գործոնները
3.3 ՀՀ և ԱՄՆ տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Հ. Հակոբյան-ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները, 2002թ.
2. Մաքսիմովա Վ. Ֆ., «Մակրոէկոնոմիկա», Եր., 1996:
3. А. Киреев. “Международное экономика” 1997
4. Բաշտակով Վ. Ի. , «Միջազգային վիճակագրություն», Երևան, 1991:
5. Էկոնոմիկա և կառավարում1-2/2003թ.
6. Գործնական և տնտեսական կառավարում 1-2/2003թ.
7. Խամելյով Ի. Բ., «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ», Եր., 2005
8. Թ. Թորոսյան « Միջազգային տնտեսագիտություն», 2007
9. Малькова И.В.-“Мировая экономика”
10.ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան տվյալներ
11.www.minfin.am
12.www.mineconomy.am
13.www.Gov.am
14.www.armstat.am
15.www.Minted.am
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. ՀՀ մակրոտնտեսական նկարագիրը 1.1 ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը 1.2 ՀՀ առևտրատնտեսական կապերի ներկա վիճակը 1.3 ՀՀ տնտեսության հեռանկարային ոլորտները և գլխավոր առևտրային գործընկերները Գլուխ 2. ԱՄՆ մակրոտնտեսական նկարագիրը 2.1 ԱՄՆ մակրոտնտեսական իրավիճակը 2.2 ԱՄՆ-ի արտաքին տնտեսական կապերը Գլուխ 3. ՀՀ և ԱՄՆ առևտրատնտեսական կապերը 3.1 ՀՀ և ԱՄՆ առևտրատնտեսական կապերի ձևավորման զարգացումը 3.2 ՀՀ և ԱՄՆ համատեղ ձեռնարկությունները և ներդրումային ծրագրերը, դրանց խթանող քաղաքատնտեսական գործոնները 3.3 ՀՀ և ԱՄՆ տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հ. Հակոբյան-ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները, 2002թ. 2. Մաքսիմովա Վ. Ֆ., «Մակրոէկոնոմիկա», Եր., 1996: 3. А. Киреев. “Международное экономика” 1997 4. Բաշտակով Վ. Ի. , «Միջազգային վիճակագրություն», Երևան, 1991: 5. Էկոնոմիկա և կառավարում1-2/2003թ. 6. Գործնական և տնտեսական կառավարում 1-2/2003թ. 7. Խամելյով Ի. Բ., «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ», Եր., 2005 8. Թ. Թորոսյան « Միջազգային տնտեսագիտություն», 2007 9. Малькова И.В.-“Мировая экономика” 10.ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան տվյալներ 11.www.minfin.am 12.www.mineconomy.am 13.www.Gov.am 14.www.armstat.am 15.www.Minted.am - Հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական կապերը - Hay-amerikyan arevtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan kapery - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan kapery - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Haj-amerikjan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arEVtratntesakan [email protected] - Hay-amerikyan arYEVtratntesakan [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика