Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Իրանի և Հայաստանի հարկային համակարգերի համեմատական վերլուծությունը
Code: 6012000054
Page: 60
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 31,500.00 AMD
Total: 30,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկային համակարգի ձևավորումը, հարկային քաղաքականությունը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.1 Հարկերի տեսության հիմքերը և հարկերի նշանակությունը
1.2 Հարկային համակարգը տնտեսության պետական կարգավորման գործում
1.3 Հարկային քաղաքականության ձևավորման առանձնահատկությունները, կազմակերպական և օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում
Գլուխ 2. Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսությունը և հարկային համակարգը
2.1 Իսլամական տնտեսությունը և գլոբալիզացիան
2.2 Իրանի հարկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
Գլուխ 3. Իրանի և Հայաստանի հարկային համակարգերի համեմատական բնութագիրը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Юткина Т.Ф. “Налоги и налогобложение”. Учебник - М.: ИНФРА - М, 1999 г.
2. Д.Г. Черника “Налоги”, Учебное пособие -2-е изд., - М.:, 1996 г.
3. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Киров “Курс экономической теории”, M., 1994 г.
4. Сомоев Р.Г. “Общая теория налогов и налогообложения”. Учеб. пособие. М.: ПРИОР, 2000.
5. Караваева И.В. “Налоговое регулирование”. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
6. Гримова Е.Н. “Налогообложение”. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. , 2000 г.
7. Евстигнеев Е. Н. “Основы налогооблажения и налогового права”. Учебное пособие, М., “Инфра М”, 2000 г.
8. Реза Годс М. Иран в XX веке. Политическая История. М., 1994.
9. «Третий взглядե. Новости, репортажи и комментарии из иранской прессы. Посольство Исламской Республики Иран в Москве. Пресс отдел № 68 (ноябрь).
М., 1999.
10.Дипломатический вестник. М., февраль 2000
11.«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները», պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան – 2007 թ.
12.Ա. Թամազյան «Հարկային օրենսդրության հիմունքներ», Եր., 2003 թ.
13.Խաչատրյան Ա. Հ. «Հարկային իրավունք», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, Երևան-2003 թ.
14.Պետրոսյան Մ. «Տնտեսական աճի ապահովման գործում հարկման խթանիչ դերի բարձրացման հնարավորությունները», Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2003 թ.

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հարկային համակարգի ձևավորումը, հարկային քաղաքականությունը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 1.1 Հարկերի տեսության հիմքերը և հարկերի նշանակությունը 1.2 Հարկային համակարգը տնտեսության պետական կարգավորման գործում 1.3 Հարկային քաղաքականության ձևավորման առանձնահատկությունները, կազմակերպական և օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում Գլուխ 2. Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսությունը և հարկային համակարգը 2.1 Իսլամական տնտեսությունը և գլոբալիզացիան 2.2 Իրանի հարկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը Գլուխ 3. Իրանի և Հայաստանի հարկային համակարգերի համեմատական բնութագիրը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Юткина Т.Ф. “Налоги и налогобложение”. Учебник - М.: ИНФРА - М, 1999 г. 2. Д.Г. Черника “Налоги”, Учебное пособие -2-е изд., - М.:, 1996 г. 3. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Киров “Курс экономической теории”, M., 1994 г. 4. Сомоев Р.Г. “Общая теория налогов и налогообложения”. Учеб. пособие. М.: ПРИОР, 2000. 5. Караваева И.В. “Налоговое регулирование”. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 6. Гримова Е.Н. “Налогообложение”. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. , 2000 г. 7. Евстигнеев Е. Н. “Основы налогооблажения и налогового права”. Учебное пособие, М., “Инфра М”, 2000 г. 8. Реза Годс М. Иран в XX веке. Политическая История. М., 1994. 9. «Третий взглядե. Новости, репортажи и комментарии из иранской прессы. Посольство Исламской Республики Иран в Москве. Пресс отдел № 68 (ноябрь). М., 1999. 10.Дипломатический вестник. М., февраль 2000 11.«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները», պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան – 2007 թ. 12.Ա. Թամազյան «Հարկային օրենսդրության հիմունքներ», Եր., 2003 թ. 13.Խաչատրյան Ա. Հ. «Հարկային իրավունք», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, Երևան-2003 թ. 14.Պետրոսյան Մ. «Տնտեսական աճի ապահովման գործում հարկման խթանիչ դերի բարձրացման հնարավորությունները», Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2003 թ. - Իրանի և Հայաստանի հարկային համակարգերի համեմատական վերլուծությունը - Irani ev Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan verlucutyuny - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan verlutsutyuny - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hajastani harkajin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani EV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected] - Irani YEV Hayastani harkayin hamakargeri hamematakan [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика