Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Բառային հոմանիշները և դարձվածային հոմանիշները Պ. Սևակի բանաստեղծական լեզվում
Code: 6023000123
Page: 50
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 26,250.00 AMD
Total: 25,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1
Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի ու ձևի և նրանց փոխհարաբերությունները
Գլուխ 2
Հոմանիշ բառեր, դրանց դերը Պ. Սևակի բանաստեղծական խոսքում
Ա) Նույնանիշ բառեր
Բ) Համանիշ բառեր
Գլուխ 3
Հոմանիշների դասակարգումն ըստ խոսքի մասերի և դրանց գործածությունը
Գլուխ 4
Դարձվածային հոմանիշներ
Գլուխ 5
Հոմանիշ բառերի ուսուցումը հանրակրթական դպրոցում
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան,1965:
2. Աբրահամյան Ս., Աշակերտների խոսքի զարգացումը, Երևան, 1973:
3. Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից գրական հայերեն, Երևան,1981:
4. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1979:
5. Բադիկյան Խ., Դարձվածային ոճաբանություն, Երևան, 2000:
6. Գյուլամիրյան Ջ., Կարդալու կարողությունների և խոսքի զարգացումը տարրական դասարաններում, Երևան, 1998:
7. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2003:
8. Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայերենի բառային ոճաբանություն, Երևան,1989:
9. Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու: Բառագիտություն, Երևան,1993:
10.Միրումյան Մ., Հոմանիշ, հականիշ և համանուն բառերի ուսուցումը որպես խոսքի զարգացման միջոց, Երևան, 2005:
11.Նալբանդյան Մ., Յերկերի լիակատար ժողովածու 5 հատորով, հ. 3, Յերևան,1940:
12.Պառնասյան Ն., Շարահյուսական հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան,1970:
13.Ջահուկյան Գ., Աղայան Էդ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու, Երևան,1980:
14.Սևակ Պ., Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հ. 1, հ. 2, Երևան, 1972:
15.Սողոմոնյան Ս., Ժամանակակից հայ բանաստեղծներ (երկու հատորով), հ. 2, Երևան, 1967:
16.Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան,1999:
17.Սուքիասյան Ա., Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1971:
18.Տեր-Գրիգորյան Ա., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Երևան, 1980:


Ամսագրեր, լրագրեր

«Ավանգարդ», 16 փետրվարի, Երևան, 1964:
«Գրական թերթ», 27 ապրիլի, Երևան, 1958:
«Գրական թերթ», 30 մարտի, Երևան, 1984:
«Սովետական արվեստ» ամսագիր, Երևան, 1966, N 5:
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1 Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի ու ձևի և նրանց փոխհարաբերությունները Գլուխ 2 Հոմանիշ բառեր, դրանց դերը Պ. Սևակի բանաստեղծական խոսքում Ա) Նույնանիշ բառեր Բ) Համանիշ բառեր Գլուխ 3 Հոմանիշների դասակարգումն ըստ խոսքի մասերի և դրանց գործածությունը Գլուխ 4 Դարձվածային հոմանիշներ Գլուխ 5 Հոմանիշ բառերի ուսուցումը հանրակրթական դպրոցում Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան,1965: 2. Աբրահամյան Ս., Աշակերտների խոսքի զարգացումը, Երևան, 1973: 3. Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից գրական հայերեն, Երևան,1981: 4. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1979: 5. Բադիկյան Խ., Դարձվածային ոճաբանություն, Երևան, 2000: 6. Գյուլամիրյան Ջ., Կարդալու կարողությունների և խոսքի զարգացումը տարրական դասարաններում, Երևան, 1998: 7. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2003: 8. Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայերենի բառային ոճաբանություն, Երևան,1989: 9. Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու: Բառագիտություն, Երևան,1993: 10.Միրումյան Մ., Հոմանիշ, հականիշ և համանուն բառերի ուսուցումը որպես խոսքի զարգացման միջոց, Երևան, 2005: 11.Նալբանդյան Մ., Յերկերի լիակատար ժողովածու 5 հատորով, հ. 3, Յերևան,1940: 12.Պառնասյան Ն., Շարահյուսական հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան,1970: 13.Ջահուկյան Գ., Աղայան Էդ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու, Երևան,1980: 14.Սևակ Պ., Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հ. 1, հ. 2, Երևան, 1972: 15.Սողոմոնյան Ս., Ժամանակակից հայ բանաստեղծներ (երկու հատորով), հ. 2, Երևան, 1967: 16.Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան,1999: 17.Սուքիասյան Ա., Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1971: 18.Տեր-Գրիգորյան Ա., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Երևան, 1980:   Ամսագրեր, լրագրեր «Ավանգարդ», 16 փետրվարի, Երևան, 1964: «Գրական թերթ», 27 ապրիլի, Երևան, 1958: «Գրական թերթ», 30 մարտի, Երևան, 1984: «Սովետական արվեստ» ամսագիր, Երևան, 1966, N 5: - Բառային հոմանիշները և դարձվածային հոմանիշները Պ. Սևակի բանաստեղծական լեզվում - Barayin [email protected] ev darzvacayin [email protected] P. Sevaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV dardzvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin homanishnery EV darcvacayin homanishnery P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banasteghcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin homanisnery EV darzvatsayin homanisnery P. SEVaki banasteghtsakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barajin [email protected] EV darcvacajin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvym - Barayin [email protected] EV darcvacayin [email protected] P. SEVaki banastexcakan lezvum - Barayin [email protected] YEV darcvacayin [email protected] P. SYEVaki banastexcakan lezvum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика